Cooperări

Listă mobilități

Țara cod Erasmus Numele universității Domeniu Studiu Practica Limba de studiu
Nr.
locuri
L M D Nr.
locuri
D
A A GRAZ10 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH Electricity and energy / 0713 2 DA DA germana/engleza
A A GRAZ10 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH Electronics and automation / 0714 2 DA DA germana/engleza
A A GRAZ10 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH Mecahnics and metal trade / 0715 2 DA DA germana/engleza
I I BENEVETO02 Universita degli Studi del Sannio Electricity and energy / 0713 1 DA DA italiana/engleza
I I BENEVETO02 Universita degli Studi del Sannio Electronics and automation / 0714 1 DA DA italiana/engleza
I I BENEVETO02 Universita degli Studi del Sannio Mecahnics and metal trade / 0715 1 DA DA DA 2 DA italiana/engleza
D D GELSENK02 Westfäliche Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Electricity and energy / 0713 2 DA DA DA 3 DA germana
D D GELSENK02 Westfäliche Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Electronics and automation / 0714 2 DA DA DA 3 DA germana
D D GELSENK02 Westfäliche Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Mecahnics and metal trade / 0715 2 DA DA DA 3 DA germana
D D SAARBRU03 HTW Saarbrucken Mecahnics and metal trade / 0715 2 DA DA germana/engleza
TR TR KARABUK01 Karabuk University Electricity and energy / 0713 1 DA DA engleza/turca
TR TR KARABUK01 Karabuk University Electronics and automation / 0714 1 DA DA engleza/turca
TR TR KARABUK01 Karabuk University Mecahnics and metal trade / 0715 1 DA DA engleza/turca

Anunț selecție Mobilități de studiu erasmus+ (nivel: licență, master, doctorat) / Mobilități de plasament (practică) erasmus+ (nivel: doctorat) / An academic 2021-2022 / Octombrie 2021


Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 20.10.2021-29.10.2021 procesul de selecţie pentru mobilități ERASMUS+ care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.


Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Studenții să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).

Studenții să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.


Calendarul procesului de selecție este următorul:

20.10.2021 Afișarea anunțului de selecție.

29.10.2021

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 29.10.2021, ora 1000).

29.10.2021

Comunicarea programării interviurilor de selecție

Interviurilor de selecție, se vor derularea online a în limba de studiu în cadrul universității partenere si/sau în limba engleză prin intermediul platformei Microsoft Teams.

(Teams code: weio8on)

29.10.2021 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție (pe pagina web a CU-UBB Reșița).

31.10.2021

Transmiterea în format electronic, prin e-mail liana.lupu@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 31.10.2021, ora 1000.
01.11.2021 Comunicarea rezultatelor finale ale procesului de selecție, după contestații,

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202021-2022.pdf

 • Declaraţia tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202021-2022.pdf

 • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma:

Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut. Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la UniversitateaBabeș-Bolyai.


Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%;
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.

Comisia de selecție a candidaţilor:

Conf.univ.dr.ing. Cristian-Paul CHIONCEl, Prodecan FI

Prof.univ.dr.ing. Codruța-Oana HAMAT, Coordonator Departamental Erasmus+ FI

Oana-Andreea COZMUȚA, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB

Liana-Maria LUPU, Reprezentant Birou Erasmus+ CU-UBB Reșița


Lista mobilităților Erasmus+ pentru studenți, disponibile pentru anul universitar 2021-2022 poate fi descărcată aici!