Cooperări

Proces-verbal Selecție studenți an universitar 2023-2024

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI de STUDIU și  PRACTICĂ pentru anul academic 2023-2024 ERASMUS+

 Octombrie 2023

Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 13.10.2023 – 03.11.2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și practică care vor fi efectuate în cel de-al doilea semestrul al anului academic 2023-2024.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel de Licență II, III, IV, Master I, II și Doctorat.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fie absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

13.10.2023 Afișarea anunțului de selecție
13.10.2023-29.10.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 29.10.2023 la ora 12)
30.10.2023 Comunicarea programării interviurilor de selecție
31.10.2023, ora 11 Interviurile de selecție se vor derula online a în limba de studiu din cadrul universității partenere si/sau în limba engleză prin intermediul platformei Microsoft Teams (Team Code:weio8on)
01.11.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
01.11.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail liana.lupu@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 02.11.2023 la ora 10)
03.11.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, care va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/03/FISA-CANDIDATULUI-2023-2024.pdf

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/03/Declaratie-selectie-2023-2024.pdf

 • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarațiepentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma:
  Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.

Comisia de selecție a candidaţilor:
Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT, Coordonator Departamental Erasmus+ FI
Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL, Prodecan FI
Oana-Andreea POP, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB
Liana-Maria LUPU, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB CU-Reșița


Lista mobilităților Erasmus + pentru studenți disponibile pentru:

Studiu  și Practică  în anul universitar 2023-2024        

 LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

TARA COD ERASMUS NUME UNIVERSITATE DOMENIU NR. LOC. NIVEL DE STUDIU / PRACTICA CARE POATE APLICA Limba de studiu/

practica

L/M NR. LUNI Practică (L, M,D) NR. LOC /NR. LUNI
A A GRAZ10 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH Electricity and energy / 0713 2 DA 5  L/ M germana / engleza
Electronics and automation / 0714 2 DA 5 L/ M germana / engleza
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 5 germana / engleza
BG BG SHOUMEN01 Konstantin Prevslasky University of Shumen Electricity and energy / 0713 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza / bulgara
Electronics and automation / 0714 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza / bulgara
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza / bulgara
BG BG VELKO02 Vasil Levski National Military University Engineering and Engineering Trades / 71 L/M/D DA 2 5 engleza / bulgara
D D GELSENK02 Westfäliche Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Electricity and energy / 0713 2 DA 6 L/M DA 3 6 germana / engleza
Electronics and automation / 0714 2 DA 6 L/M DA 3 6 germana / engleza
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 6 L/M/D DA 3 6 germana / engleza
I I BENEVETO02 Universita degli Studi del Sannio Electricity and energy / 0713 1 DA 6 L/M DA 2 6 Italiana /engleza
Electronics and automation / 0714 1 DA 6 L/M DA 2 6 italiana / engleza
Mechanics and metal trade / 0715 1 DA 6 L/M/D DA 1 6 italiana / engleza
TR TR KARABUK01 Karabuk University Electricity and energy / 0713 3 DA 5 L/M DA 6 6 engleza / turca
Electronics and automation / 0714 DA 5 L/M DA 6 engleza / turca
Mechanics and metal trade / 0715 DA 5 L/M DA 6 engleza / turca
TR TR BILEICIKO01 Bilecik Şeyh Edebali University Engineering and Engineering Trades / 71 L/M/D DA 2 5 engleza / turca
RS RS NOVOSADO02 University of Novi Sad Electricity and energy / 0713 4 DA 5 L/M DA 4 3 engleza / sarba
Electronics and automation / 0714 4 DA 5 L/M DA 4 3 engleza / sarba
Mechanics and metal trade / 0715 4 DA 5 L/M/D DA 4 3 engleza / sarba
SI SI LJUBLJA01 University of Ljubljana Mechanics and metal trade / 0715 3 L/M DA 5 engleza
3 D 5
HU HU SZEGED01 University of Szeged Electricity and energy / 0713 4 DA 4 L/M DA 4 4 maghiara / engleza
Electronics and automation / 0714 4 DA 4 L/M DA 4 4 maghiara / engleza
Mechanics and metal trade / 0715 4 DA 4 L/M/D DA 4 4 maghiara/ engleza
HR HR SLAVO01 University of Slavonski Brod Engineering and engineering trades /71 5 DA 5 L/M DA 5 3 engleza
PL PL POZNAN02 Poznań University of Technology Electricity and energy / 0713 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza
Electronics and automation / 0714 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza
PL PL LUBLIN03 Lublin University of Technology Mechanics and metal trade / 0715 3 /L/M/D DA 5 polona / engleza
Electronics and automation/ 714 3 L/M DA 5 poloneza / engleza

* L – Licență, M – Masterat, D – Doctorat

Cursuri de formare în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE

Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 11.09.2023 ÷ 16.09.2023 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 06.03.2023 ÷ 31.03.2023 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 12.09.2022 ÷ 30.09.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 01.03.2022 ÷ 11.03.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 31.01.2022 ÷ 28.02.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Taxa de participare este de 550 lei, iar personalul și studenții UBB pot beneficia de o reducere de 50%.
Cursurile se vor desfășura în format fizic și/sau online, în funcție de solicitări.

Acte necesare pentru înscrierea la curs:

 • Cerere de înscriere conform modelului;
 • Copie act de identitate;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Acte de studii prin care se dovedește calificarea în domeniu.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului de curs:

Șef de lurări dr. ing. Spunei Elisabeta, e-mail elisabeta.spunei@ubbcluj.ro, tel.: 0751 194693