Cooperări

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI de STUDIU pentru anul academic 2023-2024 și PRACTICĂ ERASMUS+ în vara anului academic 2022-2023

29 Martie 2023

Facultatea de Inginerie organizează în perioada 29.03.2023 – 19.04.2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024 și practică ERASMUS+ pentru vara anului universitar 2022-2023.

La această selecție pot participa studenți înscriși la nivel de Licență I, II, III pentru mobilități de studiu în anul academic 2023-2024 și Licență I, II, III, Masterat I și Doctorat pentru mobilități de practică în vara anului universitar 2022-2023.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”), formă de învățământ („zi” sau „cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.
 • Candidatul să nu se afle în anul terminal de studiu la momentul selecției.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

29.03.2023 Afișarea anunțului de selecție
29.03.2023-10.04.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 10.04.2023 la ora 12)
10.04.2023 Comunicarea programării interviurilor de selecție
11.04.2023, ora 10 Interviurile de selecție se vor derula online în limba de studiu din cadrul universității partenere si/sau în limba engleză prin intermediul platformei Microsoft Teams (Team Code: weio8on)
12.04.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
13.04.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail liana.lupu@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 18.04.2023 la ora 10)
19.04.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Fisa;

Mobilități de Studiu – a.u. 2023-2024:

https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/03/FISA-CANDIDATULUI-2023-2024.pdf

Mobilități de practică vară a.u. 2022-2023:

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202022-2023.pdf

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/03/Declaratie-selectie-2023-2024.pdf

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202022-2023.pdf

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarațiepentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma:
  Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.

Comisia de selecție a candidaţilor:

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT, Coordonator Departamental Erasmus+ FI
Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL, Prodecan FI
Oana-Andreea POP, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB
Liana-Maria LUPU, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB CU-Reșița

Lista mobilităților Erasmus + pentru studenți disponibile pentru Studiu  în anul universitar 2023-2024 / Practică în vara anului universitar 2022-2023

 LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

TARA COD ERASMUS NUME UNIVERSITATE DOMENIU NR. LOC. NIVEL DE STUDIU / PRACTICA CARE POATE APLICA Limba de studiu/

practica

L NR. LUNI Practică (L, M,D) NR. LOC /NR. LUNI
A A GRAZ10 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH Electricity and energy / 0713 2 DA 5  L/ M DA 1 5 germana/

engleza

Electronics and automation / 0714 2 DA 5 L/ M DA 1 5 germana

/engleza

Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 5 germana/

engleza

BG BG SHOUMEN01 Konstantin Prevslasky University of Shumen Electricity and energy / 0713 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza / bulgara
Electronics and automation / 0714 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza / bulgara
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 5 L/M DA 2 3 engleza / bulgara
BG BG VELKO02 Vasil Levski National Military University Engineering and Engineering Trades / 71 L/M/D DA 2 5 engleza / bulgara
D D GELSENK02 Westfäliche Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Electricity and energy / 0713 2 DA 6 L/M DA 3 6 germana
Electronics and automation / 0714 2 DA 6 L/M DA 3 6 germana
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA 6 L/M/D DA 3 6 germana
I I BENEVETO02 Universita degli Studi del Sannio Electricity and energy / 0713 1 DA 6 L/M DA 2 6 Italiana

/engleza

Electronics and automation / 0714 1 DA 6 L/M DA 2 6 italiana/

engleza

Mechanics and metal trade / 0715 1 DA 6 L/M/D DA 1 6 italiana/

engleza

TR TR KARABUK01 Karabuk University Electricity and energy / 0713 3 DA 5 L/M DA 6 6 engleza/

turca

Electronics and automation / 0714 DA 5 L/M DA 6 engleza

/turca

Mechanics and metal trade / 0715 DA 5 L/M DA 6 engleza/

turca

TR TR BILEICIKO01 Bilecik Şeyh Edebali University Engineering and Engineering Trades / 71 L/M/D DA 2 5 engleza/

turca

RS RS NOVOSADO02 University of Novi Sad Electricity and energy / 0713 4 DA 5 L/M DA 4 3 engleza / sarba
Electronics and automation / 0714 4 DA 5 L/M DA 4 3 engleza / sarba
Mechanics and metal trade / 0715 4 DA 5 L/M/D DA 4 3 engleza / sarba
SI SI LJUBLJA01 University of Ljubljana Mechanics and metal trade / 0715 3 DA 5 engleza
HU HU SZEGED01 University of Szeged Electricity and energy / 0713 4 DA 4 L/M DA 4 4 maghiara/ engleza
Electronics and automation / 0714 4 DA 4 L/M DA 4 4 maghiara/ engleza
Mechanics and metal trade / 0715 4 DA 4 L/M/D DA 4 4 maghiara/ engleza

* L – Licență, M – Masterat, D – Doctorat                        

   Coordonator Departamental Erasmus+ FI

       Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT (e-mail: codruta.hamat@ubbcluj.ro)


ANUNȚ SELECȚIE Blended Intensive Programme ERASMUS+ / AN ACADEMIC 2022-2023

Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 16.02.2022– 27.02.2022 procesul de selecţie pentru 2 mobilități ERASMUS+ sub forma de Blended Intensive Programme, care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 la Polytechnic Institute of Cávado and Ave (IPCA), Portugalia.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel de Licență I, II.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

Calendarul procesului de selecție este următorul:

16.02.2022 Afișarea anunțului de selecție
23.02.2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 23.02.2022 la ora 12)
23.02.2022 Analiza dosarelor candidaților.
24.02.2022 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
27.02.2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail liana.lupu@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 26.02.2022 la ora 16)
27.02.2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, care va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;  Fișa se regăsește aici.
 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Avantaj – Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarațiepentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma Nume_Prenume_Declaratie_Atestat
 • Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 60%;
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 40%.

NOTĂ! Candidații admiși vor trebui să candideze și să fie declarați admiși și de către universitatea parteneră pentru participarea în mobilitate!

Comisia de selecție a candidaţilor:

Prof.univ.dr.ing. Codruța-Oana HAMAT, Coordonator Departamental Erasmus+ FI
Conf.univ.dr.ing. Cristian-Paul CHIONCEL, Prodecan FI
Oana-Andreea POP, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB
Liana-Maria LUPU, Reprezentant Birou Erasmus+ CU-UBB Reșița


Rezultat Selecție Studenți / Erasmus+ Octombrie 2022

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+ pentru semestrul 2 al anului academic 2022-2023 și PRACTICĂ ERASMUS+ pentru vara anului academic 2022-2023 / 17 Octombrie 2022


ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU și PRACTICĂ ERASMUS+ AN ACADEMIC 2022-2023 și vara anului academic 2021-2022, MARTIE-APRILIE 2022

Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 28.03.2022 – 11.04.2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și practică ERASMUS+ care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 și vara anului universitar 2021-2022.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel de Licență I, II, III, Masterat I și Doctorat.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa liana.lupu@ubbcluj.ro, care va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Declaraţia tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;
 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub formaNume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit sub formaNume_Prenume_Adeverinta;

Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declarație pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.
Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.


Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.

Comisia de selecție a candidaţilor:

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT, Coordonator Departamental Erasmus+ FI
Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL, Prodecan FI
Oana-Andreea COZMUȚA, Reprezentant Birou Erasmus+ UBB
Liana-Maria LUPU, Reprezentant Birou Erasmus+ CU-UBB Reșița


Lista mobilităților Erasmus + pentru studenți disponibile pentru anul universitar 2022-2023

TARA COD ERASMUS NUME UNIVERSITATE DOMENIU NR. LOCURI NIVEL DE STUDIU / PRACTICA CARE POATE APLICA Limba de studiu/
practica
L M D Practică (L, M, D)
AU A GRAZ10 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH Electricity and energy / 0713 2 DA DA DA 1 L/ 1M germana/
engleza
Electronics and automation / 0714 2 DA DA DA 1 L/ 1M germana/
engleza
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA DA DA 1 L/ 1M germana/
engleza
I I BENEVETO02 Universita degli Studi del Sannio Electricity and energy / 0713 1 DA DA DA 2L/2M/2D italiana/
engleza
Electronics and automation / 0714 1 DA DA DA 2L/2M/2D italiana/
engleza
Mechanics and metal trade / 0715 1 DA DA DA DA 2L/2M/2D italiana/
engleza
D D GELSENK02 Westfäliche Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Electricity and energy / 0713 2 DA DA DA DA 3L/3M/3D germana
Electronics and automation / 0714 2 DA DA DA DA 3L/3M/3D germana
Mechanics and metal trade / 0715 2 DA DA DA DA 3L/3M/3D germana
D D SAARBRU03 HTW Saarbrucken Mechanics and metal trade / 0715 2 DA DA germana/
engleza
TR TR KARABUK01 Karabuk University Electricity and energy / 0713 1 DA DA DA 2L/2M/2D engleza/
turca
Electronics and automation / 0714 1 DA DA DA 2L/2M/2D engleza/
turca
Mechanics and metal trade / 0715 1 DA DA DA DA 2L/2M/2D engleza/
turca
HU HU SZEGED01 University of Szeged – Faculty of Engineering Electricity and energy / 0713 4 DA DA DA 4L/4M/4D engleza/
maghiara
Electronics and automation / 0714 4 DA DA DA 4L/4M/4D engleza/
maghiara
Mechanics and metal trade / 0715 4 DA DA DA DA 4L/4M/4D engleza/
maghiara

Cursuri de formare în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE!

Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 01.03.2022 ÷ 11.03.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 31.01.2022 ÷ 28.02.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Taxa de participare este de 450 lei, iar personalul și studenții UBB pot beneficia de o reducere de 50%. Cursurile se vor desfășura în format fizic și/sau online, în funcție de solicitări.

Acte necesare pentru înscrierea la curs:

 • Cerere de înscriere conform modelului;
 • Copie act de identitate;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • Acte de studii prin care se dovedește calificarea în domeniu.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului de curs:

Șef de lurări dr. ing. Spunei Elisabeta, e-mail elisabeta.spunei@ubbcluj.ro, tel.: 0751 194693