Cursuri de formare în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE!

Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 01.03.2022 ÷ 11.03.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Facultatea de Inginerie din Universitatea Babeș-Bolyai organizează în perioada 31.01.2022 ÷ 28.02.2022 cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării / prelungirii autorizării ANRE a electricienilor, verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.


Taxa de participare este de 450 lei, iar personalul și studenții UBB pot beneficia de o reducere de 50%. Cursurile se vor desfășura în format fizic și/sau online, în funcție de solicitări.

Acte necesare pentru înscrierea la curs:

  • Cerere de înscriere conform modelului;
  • Copie act de identitate;
  • Copie certificat de naștere;
  • Copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
  • Acte de studii prin care se dovedește calificarea în domeniu.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului de curs:

Șef de lurări dr. ing. Spunei Elisabeta, e-mail elisabeta.spunei@ubbcluj.ro, tel.: 0751 194693