Cercuri științifice studențești

Cercul este destinat studenţilor din ciclurile de licenţă, master şi doctorat pentru iniţiere şi implementare de proiecte multidisciplinare care au la bază cunoştinţe din domeniile: mecanică, electronică analogică şi digitală, programarea microcontrolerelor şi automatelor programabile, automatică, imprimare 3D şi sisteme wireless de transmitere a datelor, corespunzătoare domeniului IoT.

Pentru realizarea proiectelor studenţii beneficiază de program flexibil, coordonare flexibilă. Locaţia de referinţă a cercului este sala B5.

Sunt invitaţi să participe studenţi şi cadre didactice, care prin idei noi şi cunoştinţe, contribuie la creşterea diversităţii, calităţii şi dinamicii aplicaţiilor.

În cadrul Cercului Științific Studențesc pentru Proiectare și Analiză de Calculator în Ingineria Mecanică se va organiza cursul „Modelare 3D și generarea desenelor de execuție în SolidWorks”.

Datele cursului:

  • perioada de desfășurare: martie – iunie 2022;
  • orar orientativ: vineri, orele 10-12. Orarul se poate modifica după finalizarea înscrierilor, la propunerea studenților;
  • sala B.1.3;
  • cursul se adresează studenților Facultății de Inginerie de la ciclurile de licență și master;
  • maxim 14 participanți;
  • înscrierile au loc în perioada 09.03.2022-15.03.2022;
  • pentru înscrierea la curs studenții vor trimite un scurt eseu motivațional (maxim 300 de cuvinte), în care prezintă motivația participării la acest curs. Eseul va fi trimis la adresa de e-mail: vasile.cojocaru@ubbcluj.ro sau pe MS Teams.
  • în situația în care numărul înscrierilor este mai mare de 14, se va realiza o selecție pe baza eseurilor motivaționale.
  • nivelul cursului: mediu-avansat;
  • cursul reprezintă o activitate extracurriculară, nu are asociate credite ECTS și nu se percep taxe de participare.

Cercul Ştiinţific Studenţesc de Robotică se adresează studenţilor cu preocupări în domeniul Roboticii.

Programul este flexibil, stabilit de comun acord cu studenţii participanţi.