Cercuri științifice studențești

Cercul este destinat studenţilor din ciclurile de licenţă, master şi doctorat pentru iniţiere şi implementare de proiecte multidisciplinare care au la bază cunoştinţe din domeniile: mecanică, electronică analogică şi digitală, programarea microcontrolerelor şi automatelor programabile, automatică, imprimare 3D şi sisteme wireless de transmitere a datelor, corespunzătoare domeniului IoT.

Pentru realizarea proiectelor studenţii beneficiază de program flexibil, coordonare flexibilă. Locaţia de referinţă a cercului este sala B5.

Sunt invitaţi să participe studenţi şi cadre didactice, care prin idei noi şi cunoştinţe, contribuie la creşterea diversităţii, calităţii şi dinamicii aplicaţiilor.