Ediția a XI-a

Programul Simpozionului  științific studențesc EMING – Ediția a XI-a
Reșița, 18-20 mai 2023

Joi 18.05.2023

11:00 ÷ 12:30 –  Înregistrarea participanţilor – Foaierul CU UBB
12:30 ÷ 13:00 –  Deschiderea simpozionului – Sala Multimedia
13:00 ÷ 14:30 –  Masa de prânz –  Campus Cafe
14:30 ÷ 16.30 –  Lucrări pe secţiuni
16:30  ÷ 17:00 –  Pauză de cafea – Campus Cafe
17:00  ÷ 18:30 –  Lucrări pe secţiuni
18:30  ÷ 21:00  –  Cina festivă  –  Campus Cafe

Vineri 19.05.2023

09:30 ÷ 10:30 –  Lucrări pe secţiuni
10:30 ÷ 13:30 –  Vizită tematică la Muzeul de mineralogie Constantin Gruescu
13:30 ÷ 15:00 –  Masa de prânz
15:00 ÷ 16:00 –  Vizită tematică la Muzeul mineritului Dognecea
18:00  ÷ 19:00 –  Festivitatea de premiere – Campus Cafe
19:00  ÷ 21:00 –  Cină festivă –  Campus Cafe

 Sâmbătă 20.05.2023

9:00 ÷ 1200 – Workshop – Utilizarea surselor regenerabile de energie
12:00 ÷ 13:00 – Încheierea Simpozionului EMING 2023
13:00 ÷ 14:30 –  Masa de prânz
14:30 ÷ 15:30 –  Discuții privind organizarea următorului Simpozion Științific Studențesc EMING

S1. Electrical engineering – Sala B4

Prof. univ. dr. habil. ing. Gheorghe GRIGORAȘ
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL
Ș.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Nr. crt. Numele și prenumele autorilor Numele și prenumele
coordonatorilor
Titlul lucrării
1. Șoanda Naomi Ș.l. dr. ing. Spunei Elisabeta Evoluția producției și consumului de energie electrică în perioada 2017-2023
2. Zoltan-Robert Gyenes Ș.l. dr. ing. Spunei Elisabeta Determinarea caracteristicilor curent-tensiune la un sistem fotovoltaic de laborator
3. Mihail Cristea Conf. univ. dr. ing. Bogdan-Constantin Neagu,
Prof. univ. dr. habil. ing. Gheorghe Grigoraș
Influența integrării sistemelor fotovoltaice asupra regimurilor de funcționare ale rețelelor electrice de distribuție de medie tensiune
4. Nicolae Asavei Conf. univ. dr. ing. Bogdan-Constantin Neagu,
Prof. univ. dr. habil. ing. Gheorghe Grigoraș
Methodology to estimate the impact of increasing the number of prosumers in lowvoltage electrical distribution networks (Metodologie de estimare a impactului creșterii numărului de prosumatori în rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune)
5. Gabriela Nadia Gramaticu
Tabita Gabriela Borș
Șef. lucr. dr. ing. Fîță Nicolae Daniel,
Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu
Elemente de instabilitate energetică cu efect asupra securității naționale
6. Florin Mureșan – Grecu
Adrian Chelaru
Șef. lucr. dr. ing. Fîță Nicolae Daniel
Asistent dr. ing. Teodora Lazăr
Evaluarea riscului de securitate și sănătate în muncă la stația electrică 400/220/110/20 kV Mintia
7. Răzvan Vițel
Dănuț Mircea Pintea
Șef. lucr. dr. ing. Fîță Nicolae Daniel
Conf. univ. dr. ing. Marius Daniel Marcu
Metodologii de evaluare a riscurilor de natură electrică
8. Amalia Pomian Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloșină Sistem automat de introducere a pieselor metalice într-un container (Mr. Toto)

S2. Computer engineering – Sala A2.2

Lect. ing. Marcel BURDUNIUC
Ş.l. dr. ing. Mihaela STROIA
Ș.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL-DRUGĂRIN

Nr. crt. Numele și prenumele autorilor Numele și prenumele
coordonatorilor
Titlul lucrării
1. Dănuț Mircea Pintea Șef. lucr. dr. ing. Fîță Nicolae Daniel
Conf. univ. dr. ing. Păsculescu Dragoș
Sistem automatizat de monitorizare și control umiditate și nivel apă
2. Florin Teslari
Vladislav Enachi
Lect. Univ. ing. Marcel Burduniuc De la idee la realitate: Crearea unui sistem de oxihidrogen pentru automobile
3. Andreia Markovican Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia Aplicație Android „Visit Caraș-Severin”
4. Carla-Silvana Constantin
Amalia Pomian
Ș.l. dr. ing. Cornelia-Victoria Anghel-Drugări Realizarea unui joc în C++
5. Amalia Pomian Ș.l. dr. ing. Cornelia-Victoria Anghel-Drugări Simularea funcționării unui semafor în C++
6. Sebastian Bara Ș.l. dr. ing. Ion-Cornel Mitulețu Fire Monitoring by a Mobile Device Using Voice Recognition
7. Cristian Șandor Șef lucr. dr. ing. Cornelia-Victoria Anghel Drugărin Importanța inteligenței artificiale în ingineria industrială
8. Corneliu Răileanu
Valentin Bânzaru
Florin Teslari
Lect. univ. ing. Marcel Burduniuc Construirea și implementarea unui stand cu bandă rulantă pentru sortarea obiectelor în diverse domenii

S3. Mechanical engineering. Materials and technologies – Sala B2.3

Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA
Conf. univ. dr. ing. Călin MICLOȘINĂ
Ş.l. dr. ing. Lenuţa CÎNDEA

Nr. crt. Numele și prenumele autorilor Numele și prenumele
coordonatorilor
Titlul lucrării
1. Deian Dorel Ardeljan
Raul Rusalin Turiac
Nicoleta Băcescu
Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde,
Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru
Studii privind influența condițiilor ambientale asupra preciziei dimensionale a probelor tipărite prin tehnologia FFF din PLA și ABS
2. Spirtic Adrian-Marian
Strain Iliuta-Lavinius
Badelita Natanael-Liviu
Ș.l. dr. ing. abil. Zeno Praisach Influența pozitiei reazemului intermediar asupra formelor modale ale grinzilor continue
3. Nedelcu Antonio-Patrik
Tenescu Bogdan Emilian
Ș.l. dr. ing. abil. Zeno Praisach Influenta pozitiei reazemului intermediar asupra energie de deformare modala ale grinzilor continue
4. Carla-Silvana Constantin
Amalia Pomian
Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloșină Modelarea 3D și simularea mișcărilor unui robot cu topologie serială
5. Șoanda Naomi-Ionela Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloșină Modelarea 3D și simularea mișcărilor unui robot cu structura RRTRRR, utilizând programul CATIA
6. Carla-Silvana Constantin
Gigi Atinge
Ș.l. dr. ing. Cristian Tufiși Proiectarea unui stand cu amortizor dinamic pentru controlul vibrațiilor
7. Petre Coca Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină Proiectarea unui dispozitiv de prehensiune robotic cu camă plană
8. Ionuț Sebastian Gheorghe Lect. univ. dr. ing. Lenuța Cîndea Simularea numerică a fenomenelor specifice sudării
9. Bolohan Cristian, Popescu Teodor Prof. univ. habil dr. ing. Maria Luminița Scutaru Analiza proprietăților mecanice a materialelor compozite solicitate la tracțiune
10. Iene Maria, Iene Andra, Pîrvan Andrei, Prof. univ. dr. ing. Călin Itu Îmbunătățirea rigidități șasiului unui automobil de curse pe baza simulărilor numerice

S4. Life sciences – Sala B0.1

Șef. lucr. dr. ing. Nicolae Daniel FÎȚĂ
Lect. dr. Andrea Amalia MINDA
Ş.l. dr. ing. Olga AMARIEI

Nr. crt. Numele și prenumele autorilor Numele și prenumele
coordonatorilor
Titlul lucrării
1. Natalia-Florena Olariu
Adrian-Leonard Birou
Ș. l. dr. ing. Olga-Ioana Amariei Modul de soluționare cu ajutorul algoritmului ungar a unei probleme de repartiție
2. Darius Cătălin Burz
Darius Daniel Zdroba
Denisa Daiana Vasiu
Lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda,
Ș. l. dr ing Olga Amariei
Indicatori probabilistici care susțin diferitele direcții de dezvoltare a unei companii
3. Andrei Daniel Dume
Anamaria-Cristina Murgu-Brebu
Daniel Băloi
Lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda,
Ș. l. dr ing Olga Amariei
Studiu privind influența diferiților factori asupra consumului unui produs
4. Denis Szekeresch
Georgiana Patricia Didraga
Robert Zabulic
Lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda Studiu privind evoluția unui produs, în raport cu produsele concurente, pe termen scurt și mediu
5. Colodi Alexandru-Denis
Daba Cosmin
Bobaru Robert Cosmin
Lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda,
Ș. l. dr ing Olga Amariei
Rezolvarea problemelor de transport utilizând WinQSB
6. Daiana Munteanu
Ignat Giani
Iulia Alexandra Minda
Ş.l. dr. Cornel Hațiegan,
Lect. univ. dr.  Andrea Amalia Minda
Părerea studenților privind utilizarea laboratoarelor virtuale
7. Șoanda Naomi-Ionela
Condratiuc Marius
Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru Repere ale istoriei industriale a Reșiței – posibilități de valorificare în scop turistic prin imprimarea 3D a unor obiecte promoționale