Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) a FIR

Președinte:

Relu-Costel CIUBOTARU / Ș. l. dr. ing.

Membri

Zoltan-Iosif KORKA / Conf. univ. dr. ing. abil. (Director Școala Doctorală)
Mihela-Dorica STROIA / Ș. l. dr. ing.
Elisabeta SPUNEI / Ș. l. dr. ing.
Ioan-Trandafir CREȚOIU / Student

Programe pentru Asigurarea calității

2022 – 2023

2021 – 2022

Rapoarte Evaluare colegială

2021 – 2022

2020 – 2021

Centrul Qualitas pentru managementul calității al UBB

Str. Moţilor, nr. 11, Camera 606 – 607

Cluj-Napoca, 400001

Tel: +40 264 405300 – int. 7021, 7022
Fax: +40 264 591906

„Prin implicarea şi perfecţionarea continuă a tuturor participanţilor la procesul educaţional, organizarea internă a procesului de asigurare a calităţii universitare urmăreşte stabilirea şi îndeplinirea criteriilor de performanţă pentru activităţile desfăşurate pe cele trei dimensiuni – activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi serviciile furnizate.

Activitatea centrului constă în coordonarea programelor de calitate din facultăţi şi a autoevaluării acestora, elaborarea documentaţiei cu privire la managementul calităţii, coordonarea evaluării cursurilor de către studenţi, a evaluării activităţilor educaţionale de către colegi, la care se adaugă demersurile necesare în vederea desfăşurării auditului intern la nivelul facultăţilor.”

14/02/2023 – Numărul lunar al Qualinews a fost publicat pe site-ul Centrului Qualitas și poate fi consultat urmând legăturile de mai jos în