DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ – Coordonator domeniu: Conf. univ. dr. habil. ing. Zoltan-Iosif Korka

NIVEL PROGRAM DE STUDII – Coordonatori programe de studii:

LICENȚĂ – INGINERIE MECANICĂ – Conf. univ. ing. Călin-Octavian Micloșină

MASTER – CONCEPȚIA ȘI TESTAREA SISTEMELOR MECANICE – Conf. univ. dr. habil. ing. Zoltan-Iosif Korka

MASTER – INGINERIA PROIECTĂRII PRODUSELOR (limba engleză) – Conf. univ. dr. habil. ing. Zoltan-Iosif Korka

DOCTORAT – INGINERIE MECANICĂ – Conf. univ. dr. habil. ing. Zoltan-Iosif Korka

DOMENIUL INGINERIE ELECTRICĂ – Coordonator domeniu: Ș. l. dr. fiz. Cornel Hațiegan

NIVEL PROGRAM DE STUDII – Coordonatori programe de studii:

LICENȚĂ – ELECTROMECANICĂ – Ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei

LICENȚĂ – INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – Ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia

MASTER – SISTEME ELECTROMECANICE AVANSATE – Prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca

DOMENIUL ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE – Coordonator domeniu: Conf. univ. dr. ing. Paul-Cristian Chioncel

NIVEL PROGRAM DE STUDII – Coordonator program de studii:

LICENȚĂ – INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ – Conf. univ. dr. ing. Paul-Cristian Chioncel