Şcoala Doctorală de Inginerie (SDI) funcţionează în cadrul IOSUD (O.M_I.O.D._UEMR) şi este condusă de un director al Școlii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale, fiind organizată ca departament. Directorul Școlii Doctorale este asimilat directorului de departament, fiind numit de CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale.

Corpul cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de conducere de doctorat sau îndrumare este format din patru coordonatori, dintre care trei au funcţia de bază la CU UBB Reșița.

Activitatea studenţilor-doctoranzi este monitorizată permanent, iar la intervale regulate, care nu depăşesc 12 luni, aceştia prezintă rapoarte de progres. La finalizarea studiilor, studenţii-doctoranzi susţin public teza de doctorat. Până în prezent, toți studenţii-doctoranzi ai SDI care au susţinut public teza de doctorat au primit titlul de doctor.