Şcoala Doctorală de Inginerie (SDI) funcţionează în cadrul IOSUD (O.M_I.O.D._UEMR) şi este condusă de un director al Școlii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale, fiind organizată ca departament. Directorul Școlii Doctorale este asimilat directorului de departament, fiind numit de CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale.

Corpul cadrelor didactice care desfăşoară activităţi de conducere de doctorat sau îndrumare este format din patru coordonatori, dintre care trei au funcţia de bază la CU UBB Reșița.

Activitatea studenţilor-doctoranzi este monitorizată permanent, iar la intervale regulate, care nu depăşesc 12 luni, aceştia prezintă rapoarte de progres. La finalizarea studiilor, studenţii-doctoranzi susţin public teza de doctorat. Până în prezent, toți studenţii-doctoranzi ai SDI care au susţinut public teza de doctorat au primit titlul de doctor.

Chestionare de evaluare a satisfacției studenților privind experiența de studiu în UBB – RO/EN

Dragi studenți,

Părerea voastră contează! 

Vă adresăm invitația de a completa un chestionar privind experiența de studiu în UBB. Răspunsurile dumneavoastră sunt importante pentru evaluarea calității activităților de predare, a bazei materiale și a serviciilor de care beneficiază studenții noștri. Informațiile vor fi utilizate exclusiv pentru analize statistice, nefiind prelucrate, prezentate sau asociate cu numele sau orice alte date de identificare a respondenților.

Chestionarul este disponibil în perioada 25 martie 2023 – 23 aprilie 2023, în limbile română, maghiară, germană și engleză, la adresa  https://academicinfo.ubbcluj.ro/, din aplicația AcademicInfo, secțiunea „Chestionare de evaluare a satisfacției studenților”, link „Completează Chestionar”.

După completare, chestionarul se validează utilizând butonul „Salvare chestionar”.

Cu mulțumiri pentru contribuția voastră și cele mai bune gânduri,
Prorector,
Prof. univ. dr. Markó Bálint

Dear students,

Your opinion matters! 

We are sending you an invitation to complete a questionnaire regarding your study experience in UBB. Your answers are important for an adequate evaluation of the teaching activities, the infrastructure and the services that you benefit from. Your answers will be used exclusively for statistical analysis, and they will not be processed, presented or associated with your name or any other personal data.

The questionnaire can be completed between March 25, 2023 and April 23, 2023, in Romanian, Hungarian, German and English and it can be accessed at https://academicinfo.ubbcluj.ro/, using the AcademicInfo application, under the “Student satisfaction assessment questionnaire” by clicking on the “Fill the questionnaire” link.

After answering all questions, the questionnaire is validated using the “Save” button.

Thank you for your collaboration.

Kind regards,
Prof. dr. Markó Bálint
Vice-rector