Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich

Ordinul MEC de numire conducător de doctorat

Curriculum Vitae

Situația studenților doctoranzi

Anul înmatriculării Numele şi prenumele doctorandului
Titlul tezei de doctorat
Stadiul
2007 Sgaverdea Elena Daniela 1
Contribuţii privind detectarea defectelor elementelor de rezistenta prin metode vibrometrice
Teză susţinută în 30.03.2015
Titlul de Doctor acordat –
OM 3869/19.05.2015
2008 Iancu Vasile 3
Contribuţii privind utilizarea sistemelor de izolare seismică din elastomeri în construcţia podurilor
Teză susţinută în 28.10.2011
Titlul de Doctor acordat –
OM 3818/26.04.2012
Jurcău Ştefania Camelia 3
Studii teoretice şi experimentale asupra izolatorului pendular antiseismic cu frecare
Teză susţinută în 04.12.2012
Titlul de Doctor acordat –
OM 3250 MD/20.02.2013
2009 Negru Ionică 3
Contribuţii la detectarea şi localizarea defectelor în grinzi utilizând vibraţii proprii
Teză susţinută în 14.09.2012
Titlul de Doctor acordat –
OM 6508/19.12.2012
2010 Minda Petru Florin 3
Cercetări privind identificarea poziţiei discontinuităţilor în grinzi pe baza modificării frecvenţelor proprii
Teză susţinută în 25.09.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 5581 MD/03.12.2013
Haţiegan Cornel 3
Identificarea defectelor în plăci elastice subţiri prin analiză modală
Teză susţinută în 25.09.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 5581 MD/03.12.2013
Protocsil Carla 3
Studiul influenţei geometriei grinzilor cu defecte  deschise asupra comportării modale
Teză susţinută în 25.09.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 5581 MD/03.12.2013
Praisach Vilhelm Ion 1 Exmatriculat
2011 Iavornic Claudiu Mirel 2
Studiu privind comportamentul pendulului cu frecare cu suprafaţă de alunecare hiperbolică, echipat cu element elastic de compensare a deformaţiilor
Teză susţinută în 29.09.2014
Titlul de Doctor acordat –
OM 634/11.11.2014
Mănescu Tiberiu 2, 3
Contribuţii privind creşterea durabilităţii lagărelor de rostogolire radiale cu bile, având defecte de fabricaţie
Teză susţinută în 29.09.2014
Titlul de Doctor acordat –
OM 634/11.11.2014
2012 Boboş Daniel 2 Exmatriculat cf. dispoziției
2017 / 05.10.2015
Muntean Florian 2, 3
Studii teoretice şi experimentale privind comportarea dinamică a structurilor din bare cu defecte
Teză susţinută în 24.09.2015
Titlul de Doctor acordat –
OM 5954/07.12.2015
Kiss Hainal Exmatriculat
2013 Furdui Horea 2, 3
Contribuții privind influenţa sarcinilor operaţionale şi de mediu asupra detectării defectelor în grinzi
Teză susţinută în 11.11.2016
Titlul de Doctor acordat –
OM 3769/20.04.2017
Ntakpe Jean Louis 1
Researches regarding the assesment of cracks in slender multi-spam beams
Teză susținută în 17.09.2018
Titlul de Doctor acordat –
OM 5474/14.11.2018
2014 Niţescu Codrin Nistor 1
Cercetări privind identificarea defectelor la structuri sudate prin metode globale de control
Teză susținută în 09.11.2017
Titlul de Doctor acordat –
OM 5701/27.12.2017
Stanciu Emilian 2
Contribuţii la identificarea defectelor de coroziune în elemente elastice subţiri
Teză susţinută în 29.11.2017
Titlul de Doctor acordat –
OM 3356/21.03.2018
Păsulă Sorin Tiberiu Petru 1 Exmatriculat cf. dispoziției
2615 / 17.11.2016
2015 Micliuc Diana-Maria 1
Cercetări privind izolarea zgomotului în zonele urbane
Exmatriculat cf. dispoziției
2327/23.10.2019
Ioja Gheorghe 4
Cercetări privind detectarea defectelor în grinzi încărcate cu o masă în mișcare
Exmatriculat cf. dispoziției
2260/03.10.2018
Pelea Ionela – Mariana 4
Cercetări privind evaluarea preciziei în detectarea defectelor utilizând frecvențele proprii
Exmatriculat cf. dispoziției
1230 / 10.07.2017
2016 Barboni Luminiţa 4
Cercetări privind identificarea persoanelor pe baza particularităților geometrice și dinamice
Exmatriculat cf. dispoziției
2260/03.10.2018
Păduraru Luminiţa 4
Cercetări privind comportamentul dinamic al grinzilor cu defecte multiple
Exmatriculat cf. dispoziției
865 / 09.05.2018
2017 Tufişi Cristian 2, 5
Detection of branched cracks in beam-like structures
Teză susţinută în 24.09.2020
Titlul de Doctor acordat –
OM 6245/21.12.2020
2018 Mălin Tatian – Cristian 2, 6
Researchs regarding the behavior of structures isolated by friction pendulum
Teză susţinută în 23.12.2021
Titlul de Doctor acordat –
OM 3677/03.05.2022
2019 Lupu David 2
Cercetări privind creșterea preciziei de detectare a defectelor structurilor utilizând frecvențele proprii
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Raport de cercetare I – susținut
Raport de cercetare II – susținut
Grație anul II
Pop Marius-Vasile 4
Cercetări privind posibilitatea detectării defectelor multiple prin metode dinamice
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Raport de cercetare I – susținut
Raport de cercetare II – susținut
Grație anul II
2020 Ardeljan A. Mario 2
Cercetări privind comportarea dinamică a atleților în funcție de caracteristicile biomecanice
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Raport de cercetare I – susținut
Raport de cercetare II – susținut
Grație anul I
2021 Burtea (căs. Roșu) D. Daniela-Giorgiana 2
Contribuţii la îmbunătăţirea preciziei de estimare a frecvenţelor proprii ale structurilor
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Raport de cercetare I – susținut
Bolovedea Marcel-Florin 1
Cercetări privind comportamentul structurilor placate cu materiale dure
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Raport de cercetare I – susținut
2022 Bucico A. Mihai 1
Fiabilitatea sistemelor încorporate
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Chatué T. Fabrice 1
Advanced road safety systems
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Păun R. Rusalin-Lucian 1
Metode avansate de analiză modală experimentală
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Popescu A. Ștefan 1
Contribuții la îmbunătățirea preciziei de estimare a frecvențelor proprii ale structurilor inginerești
Proiectul de cercetare științifică – susținut
2023 Dobrinescu G. Claudiu-Constantin 4
Cercetări privind detectarea defectelor de coroziune în grinzi și plăci
Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Heler (căs. Heler-Ionescu) V. Teodora-Liliana 1
Prelucrarea semnalelor ultrasonografice și electrice în diagnosticarea bolilor cardio-vasculare
Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate

1 cu frecvență, fără bursă
2 cu frecvență, cu bursă ME
3 cu frecvență, cu bursă POS-DRU
4 cu frecvență redusă, fără bursă
5 în cotutelă cu prof. univ. dr. ing. Magd Abdel Wahab de la Universitatea din Ghent, Belgia
6 în cotutelă cu prof. univ. dr. ing. Istfan Biro de la Universitatea din Szeged, Ungaria