Prof. univ. dr. ing. Tiberiu Ştefan Mănescu, m.c. al A.S.T.R.

Ordinul MEC de numire conducător de doctorat

Curriculum Vitae

Situația studenților doctoranzi

Anul înmatriculării Numele şi prenumele doctorandului
Titlul tezei de doctorat
Stadiul
2004 Creangă Florentin
Contribuţii asupra optimizării dispozitivelor de prindere–fixare cu braţe multiple, ca elemente componente ale robotului
Teză susţinută în 12.12.2008
Titlul de Doctor acordat –
OM 3030/13.01.2009
Olariu Stelian
Studiu asupra comportării vehiculelor feroviare de mare viteză destinate transportului de călători la solicitările din exploatare
Teză susţinută în 29.02.2008
Titlul de Doctor acordat –
OM 4887/25.07.2008
Babencu Daniela Exmatriculat
2005 Mandics Zoltan Exmatriculat
Tornea Gabriel Exmatriculat
2006 Miloș Claudiu Exmatriculat
Friedrich Daniel Exmatriculat
2007 Bălan Gelu Exmatriculat
Bîtea Constantin
Contribuţii privind optimizarea sistemelor mecanice de protecție destinate căilor rutiere
Teză susţinută în 09.07.2010
Titlul de Doctor acordat –
OM 5729/24.11.2010
Zaharia Nicuşor Laurenţiu1
Contribuţii privind optimizarea structurilor portante ale vagoanelor cisternă de cale ferata, in vederea creşterii sarcinii pe osie si micşorarea tarei vehiculelor
Teză susţinută în 30.04.2010
Titlul de Doctor acordat –
OM 4542/28.07.2010
2008 Stroia Mihaela – Dorica 3
Contribuţii privind studiul şi diagnosticarea vibromecanică la ansamblul lagăr – pârghie de comandă ce intră în componenţa microturbinelor hidraulice
Teză susţinută în 28.10.2011
Titlul de Doctor acordat –
OM 3250 MD/20.02.2013
2009 Afronie Eugen 3
Analiza comportării dinamice la impact a barierelor pentru protecţia vehiculelor la deplasarea pe căile rutiere
Teză susţinută în 29.10.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 5581 MD/03.12.2013
Chivu Adrian 3
Contribuţii privind reducerea zgomotului în cabinele maşinilor mobile cu impact asupra confortului uman
Teză susţinută în 28.02.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 3930 MD/20.06.2013
Pomoja Florin 3
Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale turbinei cu flux transversal cu puterea maximă de 8,25 kW
Teză susţinută în 12.12.2012
Titlul de Doctor acordat –
OM 3250 MD/20.02.2013
2010 Avram Silviu 3
Contribuţii privind proiectarea şi execuţia ştanţelor cu profil complex în vederea creşterii rezistenţei şi uzurii în exploatare
Teză susţinută în 30.09.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 5581 MD/03.12.2013
Iacob-Mare Cornel 3
Contribuţii privind îmbunătăţirea structurii de rezistenţă a vagoanelor de marfă utilizate la căile ferate uzinale, în vederea creşterii capacităţii de încărcare
Teză susţinută în 30.09.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 5581 MD/03.12.2013
Ţigănașu Nicolae Marin3
Contribuţii privind îmbunătăţirea structurii de rezistenţă la autovehiculele din transportul urban
Teză susţinută în 22.11.2013
Titlul de Doctor acordat –
OM 20/21.01.2014
2013 Avram Silviu-Răzvan 3 Exmatriculat
conf. dispoziției 2260/03.10.2018
2014 Mimiş Cristian-Marius 2
Studii privind starea de tensiuni şi deformaţii la vanele fluture biplane
Teză susţinută în 06.10.2017
Titlul de Doctor acordat –
OM 3356/21.03.2018
2016 Miloș Petru Ovidiu 2
Îmbunătățirea funcționării motoarelor cu ardere internă utilizând combustibili neconvenționali
Exmatriculat
conf. Deciziei Rectorului 11602/24.09.2021
Bălan Gelu 4
Îmbunătăţirea randamentului pompelor de putere medie destinate asecării perimetrelor industriale şi agricole
Proiectul de cercetare științifică – susținut
Raport de cercetare I – susținut
Raport de cercetare II – susținut
Amânarea susținerii tezei de doctorat – Legea nr. 49 / 2013

1 doctorand cu frecvenţă
2 doctorand cu frecvenţă cu bursă MEN
3 doctorand cu frecvenţă cu bursă POS-DRU
4 doctorand cu frecvenţă redusă