Facultatea de Inginerie a Universităţii Babeş-Bolyai va organiza în luna mai Simpozionul Ştiinţific Studenţesc EMING 2021 (ediţia a IX-a). Simpozionul se adresează studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă, master sau doctorat și elevilor de liceu, desfăşurându-se în format hibrid la Reșița, Facultatea de Inginerie și/sau online pe platforma TEAMS de la Microsoft, în perioada 26-28 mai 2021.

Faculty of Engineering of the Babeş-Bolyai University will organize the EMING 2021 Scientific Student Symposium in 26-28 May 2021 (9th Edition). The symposium addressed to students from undergraduate, master’s or doctoral programs and to high school students, will take place at Reșița and/or online on Microsoft’s TEAMS platform.