Taxe pentru anul universitar 2023 – 2024

Taxa de admitere pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E.*

Nr.
crt.
Tipul taxei Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei)
Licenţă Master Doctorat
1. Procesare dosar 50 50 100
2. Înmatriculare 50 50 100

 Taxe de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE pentru anul universitar 2023 / 2024

Nr.

crt.

Nivel de studii Forma de învăţământ Cuantum taxă
[lei/an universitar]
1. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 2.700
2. Studii universitare de master învăţământ cu frecvenţă 3.000
3. Studii universitare de doctorat (inclusiv ptr. studenţii doctoranzi în prelungire) învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) 6.000

Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale UE, SEE şi CE pentru anul universitar 2023 / 2024

Nr.

crt.

Nivel de studii Forma de învăţământ Cuantum taxă
[euro/lună]
1. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 270
2. Studii universitare de master învăţământ cu frecvenţă 300
3. Studii universitare de doctorat învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) 500

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE pentru anul universitar 2023 / 2024 *

Nr.

crt.

Nivel de studii Forma de învăţământ Cuantum taxă
[lei]
1. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 500 *
2. Studii universitare de master învăţământ cu frecvenţă 500 *
3. Studii universitare de doctorat învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) 5.000 *

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE, SEE şi CE, pentru anul universitar 2022 / 2023

Nr.

crt.

Nivel de studii Forma de învăţământ Cuantum taxă
[euro]
1. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 200
2. Studii universitare de master învăţământ cu frecvenţă 200
3. Studii universitare de doctorat învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) 1.500

Taxe recuperare activități practice

Nr.

crt.

Nivel de studii Tipul activități recuperate Cuantum taxă
[lei/oră programată]
1. Studii universitare de licenţă Laborator şi proiect 30
Practică semestrială 10
2. Studii universitare de master Laborator şi proiect 40

* Taxa se aplică pentru absolvenții Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca la o nouă înscriere astfel:
în caz de nepromovare în primele două sesiuni (iunie, februarie);
atunci când prima înscriere are loc într-un interval mai mare de 3 ani de la absolvire.

Alte taxe universitare

Detalii privind alte taxe universitare se găsesc aici!

Modalități de plată a taxelor în lei și valută

Detalii privind modalitatea de plată a taxelor se găsesc aici!