Burse

Studenții care nu au mai beneficiat de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date vor trimite documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat, din care să reiasă că sunt titularii contului.

Pe documentul bancar studenta/ul trece facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu, CNP-ul și mentionează dacă și-a schimbat numele (dacă este cazul).

Tabere
Cazare