Burse

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului (vezi mai jos) referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic.

Salariul minim net burse / ianuarie 2023

Studenții care nu au mai beneficiat de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date vor trimite documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat, din care să reiasă că sunt titularii contului.

Pe documentul bancar studenta/ul trece facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu, CNP-ul și mentionează dacă și-a schimbat numele (dacă este cazul).

Cereri / declarații / fișe

Cerere bursă socială – Anexa nr. 7

Cerere bursă de performanță / merit

Declarație bursă socială – Anexa nr. 8
Fișă verificare conformitate bursă ajutor social – Anexa 11
Fișă verificare conformitate bursă ajutor social caz medical – Anexa 12

Pentru bursele sociale, începând cu data de 01.01.2022:
– salariul minim brut lunar pe țară garantat în plată este 2550 lei,
– salariul minim net lunar  garantat în plată este 1524 lei.

Tabele burse semestrul I – an universitar 2022-2023

Burse de merit

Burse sociale

Bursieri străini


Rezultate contestații

– Contestația nr. FI 516 / din 02.11.2022, depusă în competiția de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică a fost respinsă.
– Contestația nr. FI 519 / din 02.11.2022, depusă în competiția de acordare a burselor de performanță, merit, ajutor social din fonduri bugetare și fonduri proprii UBB, a fost respinsă.

Tabere

Metodologie privind organizarea taberelor studențești 2022

Anexa nr. 4 – Cerere individuală pentru ocuparea unui loc

Anexa nr. 4 se depune, semnată de student, fizic la secretariatul facultății sau la adresa de e-Mail contact.eng@ubbcluj.ro, în perioada 05 – 10 iulie 2022 (conform Metodologiei).

Comisia de selecție a studenților beneficiari – Întrunirea Comisiei în vederea selecției beneficiarilor de locuri în tabere va avea loc în data de 13.07.2022, ora 9.00 în corpul A, Decanat.


Tabel cu studenții care au depus cereri pentru tabere 2022

Proces verbal selecție tabere 2022

Cazare