Burse

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului (vezi mai jos) referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic.

Salariul minim net burse / ianuarie 2023

Studenții care nu au mai beneficiat de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date vor trimite documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat, din care să reiasă că sunt titularii contului.

Pe documentul bancar studenta/ul trece facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu, CNP-ul și mentionează dacă și-a schimbat numele (dacă este cazul).

Cereri / declarații / fișe

Cerere bursă socială – Anexa nr. 7

Cerere bursă de performanță / merit

Declarație bursă socială – Anexa nr. 8
Fișă verificare conformitate bursă ajutor social – Anexa 11
Fișă verificare conformitate bursă ajutor social caz medical – Anexa 12

Pentru bursele sociale, începând cu data de 01.01.2022:
– salariul minim brut lunar pe țară garantat în plată este 2550 lei,
– salariul minim net lunar  garantat în plată este 1524 lei.

Tabele FINALE burse semestrul II / 2022-2023

Burse de merit

Burse performanță

Burse sociale

Burse ajutor social ocazional

Tabele burse semestrul II / 2022-2023

Burse de merit

Burse performanță

Burse sociale

Tabere

Metodologie privind organizarea taberelor studențești 2023

Calendar / Repartizarea pe facultăți a locurilor / Repartiție pe CSS

Anexa nr. 4 – Cerere individuală pentru ocuparea unui loc

Anexa nr. 4 se depune, semnată de student, fizic la secretariatul facultății sau la adresa de e-Mail magdalena.adelmann@ubbcluj.ro, în perioada 24.05 – 14.06 2023 (conform Metodologiei/Calendaului).


Tabel cu studentii care au depus cereri pentru tabără 2023

Clasament tabere studențești – lista finală

Clasament tabere studențești – clasament

Cazare