Burse

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului (vezi mai jos) referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic.

Calendar de acordare a burselor / sem. II 2023-2024

Studenții care nu au mai beneficiat de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date vor trimite documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat, din care să reiasă că sunt titularii contului.

Pe documentul bancar studenta/ul trece facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), anul de studiu, CNP-ul și mentionează dacă și-a schimbat numele (dacă este cazul).

Salariul minim net burse / ianuarie 2024

În perioada 01.01.2023 – 30.09.2023:
– salariul minim brut lunar pe țară garantat în plată a fost 3000 lei,
– salariul minim net lunar garantat în plată a fost 1898 lei.
Începand cu data de 01.10.2023 – prezent:
– salariul minim brut lunar pe țară garantat în plată este 3300 lei,
– salariul minim net lunar garantat în plată este 2079 lei.

Tabele burse semestrul II / 2023-2024

Cazare