Acordul anual de practică

– se va completa înainte de începerea perioadei de practică;

– firma/instituţia la care studenţi ai facultăţii desfășoară activitatea de practică, completează şi semnează Acordul anual de practică în două exemplare;

– acordul se completează o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi;

– semnarea acordului de practică implică obligativitatea din partea firmei de a completa la finalul practicii Fișa de evaluare pentru fiecare student.

Detalii specifice de completare a Acordului anual de practică

TOATE CÂMPURILE TREBUIE COMPLETATE!

Art. 3 (1) se va completa 90 ore (nivel licență).

Art. 4 (1) se va completa cu anul universitar corespunzător (ex., „2021-2022”).

Data completării acordului trebuie să fie o dată anterioară efectuării practicii!

Acest document necesită o semnătură din partea firmei/instituţiei și o ştampilă (obligatorie doar în cazul instituțiilor de stat).

Convenţia de practică

Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor preda Convenţia de practică unui membru al echipei de practică din cadrul facultăţii.
Acest document se va completa de către student şi firmă/instituţie în 3 exemplare.
După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar rămâne studentului.

Detalii specifice de completare a Convenţiei de practică Completat de către
Punctul 2. de pe prima pagină se completează cu datele firmei/instituţiei Firma/Instituția
Punctul 3. de pe prima pagină se completează cu datele studentului Student
Art. 8 (1) se va completa cu datele tutorelui din partea firmei/instituţiei Firma/Instituția
Art. 8 (2) se va completa de către tutorele din partea facultății Facultate
Art. 13 se va completa cu data completării convenției, anterioară perioadei de efectuare a practicii Firma/Instituția
Tabelul de pe pagina 3, prima coloană Facultate
Tabelul de pe pagina 3, a doua coloană (necesită o semnătură din partea firmei/instituției și o ștampilă (obligatorie doar în cazul instituțiilor de stat) Firma/Instituția
Tabelul de pe pagina 3, a treia coloană Student
Ultimul tabel, prima linie Facultate
Ultimul tabel, a doua linie (se completează de către tutorele desemnat  din partea firmei/instituției) Firma/Instituția

Employer Partnership

Numărul stagiilor de practică oferite studenților în anul academic 2021-2022

Numărul stagiilor de practică oferite studenților în anul academic 2020-2021

S.C. Abraxas S.R.L. – http://www.abraxas.ro/index.html

S.C. SE Bordnetze S.R.L. – https://www.sebn.com/en/

S.C. Electroechipament Industrial S.R.L. – http://www.eei.ro/

S.C. Endress Group Romania S.R.L. – https://www.endress-group.ro/

S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. – https://www.messer.ro/

S.C. NextCity S.A. – http://www.nextcity.bike/#velocity

S.C. NTT Data Romania S.R.L. Cluj Napoca – https://ro.nttdata.com/

S.C. Plastomet S.A. – https://www.plastomet.ro/

S.C. Prodmec S.A. – https://www.prodmec.ro/

S.C. Reșița Reductoare Regenerabile S.A. – http://www.resitareductoare.com/

S.C. Roschiwal Partner Engineering Resita S.R.L. – https://www.ingenieurbuero-roschiwal.de/

S.C. Spaleck S.R.L. – https://www.spaleck.eu/spaleck-group/

S.C. TMK Resita S.R.L – http://tmk-resita.tmk-artrom.eu/

S.C. UCMR Reșița S.A. – http://www.ucmr.ro/

HELLA România SRL – https://www.hella.com/hella-ro/ro/index.html

TELCO – PE S.R.L. – PARCUL INDUSTRIAL CARANSEBEŞ

12

10

11

2

2

3

23

45

1

2

1

3

10

3

8

2

4

6

2

12

4

2

60

60