Anul universitar 2021-2022 / Semestrul I

PROGRAMAREA COLOCVIILOR ȘI A EXAMENELOR PENTRU SESIUNEA DE IARNĂ 2021-2022
10.01.2022 – 16.01.2022: – perioada pentru susținerea colocviilor
17.01.2022 – 06.02.2022: – perioada pentru susținerea examenelor
Transmiterea programării colocviilor și a examenelor se va face până la data de 10.12.2021.
Șefii de grupă vor transmite formularul completat, datat și semnat la adresa de email magdalena.adelmann@ubbcluj.ro
Programarea finală va fi postată pe platforma Academic.info.
În perioada 14.02.2022 – 20.02.2022 se vor susține examenele restante din semestrul 1.
Programarea pentru sesiunea de restanțe se va transmite în perioada 7.02. – 9.02.2022 tot la adresa de email magdalena.adelmann@ubbcluj.ro