1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), aprobat prin Hotărârea Senatului cu nr. 24048/10.12.2019
  1. Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al Universităţii Babeş-Bolyai aprobat prin Hotararea Senatului cu nr. 24/SEN/14.01. 2013
  1. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat – nr. 17908 din 14.12.2020
  1. Statutul studentului

Regulament de finalizare a studiilor FI 2021