1. Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) – aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023 / valabil începând cu anul universitar 2023-2024
  1. Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al Universităţii Babeş-Bolyai aprobat prin Hotararea Senatului cu nr. 24/SEN/14.01. 2013
  1. Regulamentul e organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142 din 12.12.2022
  1. Statutul studentului

Regulament de finalizare a studiilor FI 2023