Domeniul

Specializarea / Programul de studii

Acreditare [A]
Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Inginerie mecanică Concepţia și Testarea Sistemelor Mecanice – CTSM A 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 120
Inginerie electrică Sisteme Electromecanice Avansate – SEA A 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 120
Planuri de învățământ

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2018-2019

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019