Domeniul

Specializarea / Programul de studii

Acreditare [A]
Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Inginerie mecanică Concepţia și Testarea Sistemelor Mecanice – CTSM A 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 120
Inginerie electrică Sisteme Electromecanice Avansate – SEA A 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 120
Fișele disciplinelor

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3