Domeniul

Specializarea / Programul de studii

Acreditare [A]
Autorizare de funcţionare provizorie [AP]

Forma de învăţământ

Număr de credite transferabile

Inginerie mecanică Concepţia și Testarea Sistemelor Mecanice – CTSM A 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 120
Inginerie mecanică Product Design Engineering – PDE A 2 ani, cu frecvenţă – în limba engleză 120
Inginerie electrică Sisteme Electromecanice Avansate – SEA A 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 120
Anul universitar 2023 – 2024
Planuri de învățământ

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2022-2023

Product Design Engineering (PDE)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2022-2023

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2022-2023

Fișele disciplinelor

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Product Design Engineering (PDE)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Syllabus

CTSM
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Product Design Engineering
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3

SEA
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Anul universitar 2022 – 2023
Planuri de învățământ

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2022-2023

Product Design Engineering (PDE)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2022-2023

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2022-2023

Fișele disciplinelor

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Product Design Engineering (PDE)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Syllabus

CTSM
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Product Design Engineering
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3

SEA
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3 / Sem. 4

Anul universitar 2021 – 2022
Planuri de învățământ

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2021-2022

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
plan de învățământ valabil din anul universitar 2021-2022

Fișele disciplinelor

Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (CTSM)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3

Sisteme Electromecanice Avansate (SEA)
Sem. 1 / Sem. 2 / Sem. 3