Domeniul Specializarea / Programul de studii Acreditare [A]
Autorizare de funcționare provizorie [AP]
Forma de învățământ Număr de credite transferabile
Inginerie Mecanică INGINERIE MECANICĂ – IM A 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Inginerie Electrică ELECTROMECANICĂ – EM A 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Inginerie Electrică INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – IAIE AP 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Științe Inginerești Aplicate INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ – II A 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Planuri de învățământ (an universitar 2021-2022)
Planuri de învățământ (an universitar 2020-2021)
Fișele disciplinelor

Inginerie Mecanică (IM)
Sem. I / Sem. 2
Sem. 3 / Sem. 4
Sem. 5 / Sem. 6 / Sem. 7 / Sem. 8

Electromecanică (EM)
Sem. I / Sem. 2
Sem. 3 / Sem. 4
Sem. 5 / Sem. 6 / Sem. 7 / Sem. 8

Informatică Aplicată în Inginerie Electrică (IAIE)
Sem. I / Sem. 2

Informatică Industrială (II)
Sem. I / Sem. 2
Sem. 3 / Sem. 4
Sem. 5 / Sem. 6 / Sem. 7 / Sem. 8

Fișele disciplinelor

Inginerie Mecanică (IM)
Sem. I / Sem. 2
Sem. 3 / Sem. 4 / Sem. 5 / Sem. 6
Sem. 7 / Sem. 8

Electromecanică (EM)
Sem. I / Sem. 2
Sem. 3 / Sem. 4 / Sem. 5 / Sem. 6
Sem. 7 / Sem. 8

Informatică Industrială (II)
Sem. I / Sem. 2
Sem. 3 / Sem. 4 / Sem. 5 / Sem. 6
Sem. 7 / Sem. 8