Domeniul Specializarea / Programul de studii Acreditare [A]
Autorizare de funcționare provizorie [AP]
Forma de învățământ Număr de credite transferabile
Inginerie Mecanică INGINERIE MECANICĂ – IM A 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Inginerie Electrică ELECTROMECANICĂ – EM A 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Inginerie Electrică INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ – IAIE AP 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240
Științe Inginerești Aplicate INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ – II A 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 240