Cadre didactice titulare

Discipline predate: Știința și ingineria materialelor, Tratamente termice, Materiale compozite, Materiale electrotehnice.

Specializări: Prelucrări Metalurgice (Inginer – Universitatea Politehnica din București) – Știința și Ingineria Materialelor (Doctor inginer – Universitatea Politehnica din Timișoara).

CV

Contact: doina.frunzaverde@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– știința și ingineria materialelor (studiul legăturii existente între compoziția/structura și proprietățile materialelor);
– ingineria suprafețelor (dezvoltarea de acoperiri rezistente la uzare și/sau coroziune);
– expertize metalografice.

Cadru didactic în domeniul Științei și Ingineriei Materialelor în cadrul Departamentului de Științe Inginerești, Facultatea de Inginerie, Centrul Universitar UBB din Reșița și director al Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări și Procese Termice (CCHAPT).

WOS – Author identifier: B-1106-2015
Scopus – Author ID: 26656693600
Google Scholar – link
Research Gate – link

Discipline predate: Geometrie descriptivă, Vibrațiile mașinilor si utilajelor, Evaluarea integrității structurilor mecanice, Testarea vibroacustică a stucturilor metalice.

Specializare: Inginerie mecanică – Utilajul și Tehnologia Sudării.

CV

Contact: gilbert.gillich@ubbcluj.ro


Gilbert-Rainer Gillich este profesor în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările profesorului Gillich în domeniul cercetării au ca punct central caracterizarea comportamentului dinamic al structurilor sub acţiunea solicitărilor impulsive sau continue. Cercetările vizează:
– dezvoltarea de tehnici de control nedistructiv bazate pe analiza semnalelor de vibraţii;
– monitorizarea structurilor inginereşti în scopul detectării timpurii a defectelor şi predicţia duratei de viaţă;
– izolarea zgomotului şi vibraţiilor, inclusiv a celor provenite din acţiuni seismice;
– procesarea avansată a semnalelor;
– dezvoltarea de sisteme autonome de control nedistructiv.

Profesorul Gilbert-Rainer Gillich este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007. În cadrul acestei activităţi a dezvoltat Centrul de Vibrodiagnoză, spre care doreşte să atragă cât mai mulţi studenţi doctoranzi.

WOS – Author identifier: C-6438-2011

Scopus – Author ID: 18434319400

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, Utilizarea energiei electrice, Calitate şi fiabilitate, Tehnici de optimizare a sistemelor, Managementul sistemelor energetice regenerabile, Expertizarea tehnico-economică a sistemelor electromecanice

Specializare: Electro-energetică

CV

Contact: nicoleta.gillich@ubbcuj.ro

Gillich Nicoleta este profesor în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultăţii de Inginerie cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Domenii de expertiză: Modelarea sistemelor electroenergetice, Analiza fiabilității sistemelor electroenergetice, Prelucrarea datelor experimentale

WOS – Author Identifier: P-8137-2014

Scopus – Author ID: 26656689900

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Discipline predate: Prelucrări prin aşchiere si scule aşchietoare; Bazele managementului; Managementul strategic; Managementul calităţii; Managementul calităţii totale.

Domenii de expertiză: Inginerie mecanică; Inginerie şi management.

codruta.hamat@ubbcluj.ro

Discipline predate: Dispozitive electronice; Circuite electronice; Electronică digitală; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Microprocesoare şi microcontrolere.

Domenii de expertiză: Electronică analogică şi digitală; Convertoare statice; Sisteme de achiziţie şi prelucrare date; Energii neconvenţionale.

CV

Contact: eugen.raduca@ubbcluj.ro

Discipline predate: Conversia energiei; Modelare, identificare și simulare; Semnale și sisteme; Prelucrarea numerică a semnalelor; Programarea aplicațiilor de timp real; Rețele și sisteme de comunicație; Sisteme dinamice cu evenimente discrete.

Specializare: Electronică – Comunicații.

CV

Contact: cristian.chioncel@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– proiectarea sistemelor solare/fotovoltaice conectate la rețea/insulare;
– analiza potențialului eolian pentru dezvoltarea centralelor electrice eoliene (CEE);
– proiectarea și analiza performanțelor sistemelor de reglaj automat utilizând limbaje de modelare și simulare;
– analiza și proiectarea sistemelor electronice integrate.

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul Chioncel este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: D-4345-2014

Scopus – Author ID: 16309201300

Google Scholarlink

Research Gate – link

Discipline predate: Fiabilitate și diagnoză; Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere; Programarea echipamentelor cu comandă numerică/Programarea mașinilor-unelte cu comandă numerică.

Specializare: Inginerie mecanică – Tehnologia Construcțiilor de Mașinii

CV

Contact: zoltan.korka@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– diagnoza vibro-acustică a transmisiilor mecanice;
– fiabilitatea transmisiilor mecanice;
– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;
– programarea echipamentelor cu comandă numerică.

Conducător de doctorat, director al Şcolii Doctorale de Inginerie și director al Centrului de Vibrodiagnoză și Testarea Echipamentelor.

WOS – Author identifier: D-4161-2014

Scopus – Author ID: 56472735600

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate:

Specializări: Inginerie Mecanică

CV

Contact: calin.miclosina@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– modelarea geometrică şi simularea funcţionării sistemelor mecanice;
– proiectarea tehnologică asistată de calculator a componentelor mecanice;
– estimări de durată de viaţă a componentelor mecanice pe baza analizei prin metoda elementelor finite;
– dezvoltări privind sistemul mecanic şi sistemul de acţionare ale roboţilor cu topologie serială şi cu topologie paralelă;
– programarea roboţilor industriali.

Călin-Octavian Micloşină este conferenţiar universitar în domeniul Inginerie Mecanică, cadru didactic la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din Reșița, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: B-9867-2013

Scopus – Author ID: 36666987600

Google Scholarlink

ResearchGatelink

Mihaela Molnar este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultății de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar în domeniul cercetării se concentrează pe studiul câmpului electromagnetic, reglarea şi optimizarea proceselor.

Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor electromecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– achiziţia de date din cadrul proceselor;
– reglarea proceselor;
– optimizarea proceselor.

WOS – Author identifier / ResearcherID: A-2207-2015

Scopus – Author ID: 35111699400

Google Scholarlink

mihaela.molnar@ubbcluj.ro

Discipline predate: Bazele managementului; Prelucrarea datelor; Managementul producției; Managementul calității; Cercetări operaționale; Modelare și simulare; Economia întreprinderii.

Domenii de expertiză: Managementul producției; Cercetări operaționale; Simularea fluxurilor de producție.

CV

Contact: olga.amariei@ubbcluj.ro

Discipline predate:Discipline predate: Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare I și II; Metode Numerice; Sisteme de Operare.

Specializare: Calculatoare – Ingineria Calculatoarelor

CV

Contact: cornelia.anghel@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– programare și limbaje de programare  automotive;
– algoritmi șimetode numerice de  soluționare modele matematice în inginerie;
– modelarea și simularea  sistemelor electromecanice;
– informatică aplicată.

Membru cercetător în cadrul Centrului de Vibrodiagnoză și Testarea Echipamentelor.

WOS – Researcher ID: D-4137-2014
SCOPUS – Author ID: 57200364306
Google Scholar – link
Research Gate – link

Anamaria Budai este cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Preocupările ș. l. univ. dr. ing. Anamaria Budai în domeniul cercetării se concentrează pe comportamentul dinamic al sistemelor mecanice şi pe optimizarea proceselor tehnologice. Cercetarea vizează:
– analiza comportamentului dinamic al sistemelor mecanice sub acţiunea solicitărilor compuse în procesul de exploatare;
– studiul comportării la oboseală a componentelor sistemelor mecanice în urma solicitării cu sarcini statice, dinamice sau variabile;
– optimizarea proceselor tehnologice.

WOS – Author identifier: A-1876-2015

Scopus – Author ID: 39962212400

Google Scholarlink

CV

Contact: ana.budai@ubbcluj.ro

Discipline predate: Studiul materialelor; Ingineria suprafeţelor; Metode moderne de analiză structurală; Procesarea avansată a materialelor; Materiale compozite.

Domenii de expertiză: Analiza şi selecţia optimă a materialelor şi a tehnologiei de procesare a acestora; Caracterizarea materialelor metalice cu ajutorul echipamentelor moderne de analiză a structurii; Îmbunătăţirea suprafeţelor metalice pentru diverse domenii de activitate; Efectuarea încercărilor mecanice pentru determinarea proprietăţilor materialelor; Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale; Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru şi a termenelor de realizare.

CV

Contact: relu.ciubotariu@ubbcluj.ro

Discipline predate: Mecanicăa II; Modelarea și simularea sistemelor mecanice; Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice; Îmbinări Sudate; Ingineria valorii și creativitate tehnică.

Specializare: Inginerie mecanică – Utilajul și Tehnologia Sudării.

CV

Contact: lenuta.cindea@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– metode de optimizare a proceselor mecanice;
– inovare de produse şi dezvoltarea unor metode de creativitate tehnică;
– simulări de procese în vederea optimizării anumitor fenomene;
– diagnosticare şi propunere de soluţii în vederea reducerii deformaţiilor pieselor sudate;
– studii de piaţă privind concepția, testarea pe piață a diferitelor produse, calcule privind stabilirea loturilor optime de produse sau trasee tehnologice parcurse de produse.

Lenuţa Cîndea este şef de lucrări/lector universitar în Domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Doctor în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007.

WOS – Author identifier: A-3625-2015

Scopus – Author ID: 26538756400

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate: Rezistența Materialelor I, Rezistența Materialelor II, Grafică Asistată de Calculator I, Desen Tehnic și Infografică III, Teoria Elasticității.

Specializare: Inginerie mecanică – Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

CV

Contact: vasile.cojocaru@ubbcluj.ro

Cadru didactic în domeniul Ingineriei Mecanice la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Domenii de expertiză:

– calcule de rezistență în ingineria mecanică;

– proiectare asistată de calculator a sistemelor mecanice;

– analiza sistemelor mecanice utilizând simulări numerice;

– calculul duratei de viață al sistemelor mecanice supuse la solicitări variabile.

WOS – Author identifier: M-6224-2013

Scopus – Author ID: 39861063200

Google Scholarlink

Research Gatelink

Discipline predate: Fizică; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice; Electrotehnică; Senzori şi traductoare; Sisteme de măsurare şi instrumentaţie; Electronică şi automatizări.

Specializare:

CV

Contact: cornel.hatiegan@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză: Fizică; Mecanică; Vibraţii; Teoria câmpului electromagnetic; Teoria circuitelor electrice.

Discipline predate: Analiză Matematică, Matematici asistate de calculator, Ecuaţiile Fizicii Matematice, Matematici Speciale, Algebră liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială, Modelare şi Simulare, Modelarea şi Simularea Proceselor Industriale, Matematică, Metodica predării activităţilor matematice, Metodica predării aritmeticii.

Specializare:

CV

Contact: andrea.minda@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză: Matematică, fizică şi digitale; Analiză matematică reală şi complexă; Modelare matematică; Algebră liniară; Geometrie analitică şi diferenţială; Ecuaţiile fizicii matematice; Modelare şi simulare; Metodica predării matematicii.

Discipline predate: Aparate electrice, Microcontrolere si automate programabile, Sisteme cu microcontrolere, Sisteme electromecanice moderne, Sisteme electromecanice programabile.

Specializare: inginerie electrică – electromecanică.

CV

Contact: ion.mituletu@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– electronică analogică şi digitală;
– programarea microcontrolerelor şi automatelor programabile;
– internet of things;
– automatizări şi sisteme de reglare;
– sisteme electromecanice.

Cadru didactic în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, Facultatea de Inginerie din Reșița a UBB Cluj-Napoca.

WOS – Author identifier: B-1353-2015
Scopus – Author ID: 36806473900
Google Scholar – link
Research Gate – link

Discipline predate: Mecanica fluidelor și mașini hidraulice, Construcția și proiectarea structurilor, Stabilitatea și dinamica structurilor, System Thinking Modelling and Visualization.

Specializare: inginerie mecanică – mașini hidraulice și pneumatice

CV

Contact: zeno.praisach@ubbcluj.ro

Zeno-Iosif Praisach este șef de lucrări în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Domenii de expertiză:
– cercetari în domeniul mașinilor hidraulice;
– calcule de rezistență în inginerie mecanică prin metoda elementului finit;
– proiectare asistată de calculator în inginerie mecanică;
– dezvoltarea de tehnici de control nedistructiv bazate pe analiza semnalelor de vibratii;
– monitorizarea structurilor inginerești în scopul detectarii timpurii a defectelor și predicția duratei de viață.

Zeno-Iosif Praisach este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2016.

Google Scholar – link
Research Gate – link
ORCID ID: 0000-0002-8613-8224

Discipline predate: Instalații electrice și de Iluminat, Acționări electrice, Conversia energiei regenerabile a apei, pământului și deșeurilor organice, Modelarea, identificarea și simularea proceselor electrice.

Specializare: Inginerie electrică – Electromecanică.

CV

Contact: elisabeta.spunei@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:
– diagnoza și mentenanța instalațiilor electrice;
– testarea și optimizarea instalațiilor electrice de iluminat;
– proiectare asistată de calculator a mașinilor și instalațiilor electrice.

Elisabeta Spunei este cadru didactic în domeniul Ingineriei Electrice la Departamentul de Științe Inginerești al Facultății de Inginerie, Universitatea Babeș-Bolyai din Clij-Napoca.

WOS Author identifier: P-7012-2014

Scopus – Author ID: 55576576900

Google Scholar – link

ResearchGate – link

Discipline predate:

Specializare:

CV

Contact: mihaela.stroia@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză:

Toggle Content goes here

Discipline predate: Dispozitive Tehnologice; Mecanisme; Organe de maşini.

Specializare:

CV

Contact: daniel.vela@ubbcluj.ro

Domenii de expertiză: Tehnologia construcţiilor de maşini.

Cadre didactice asociate