Decanatul Facultăţii de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Decan

E-mail: gilbert.gillich@ubbcluj.ro
Audiențe: Luni, 10:00 - 11:00. Este necesară programarea.

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Prodecan

E-mail: cristian.chioncel@ubbcluj.ro
Audiențe: Luni, 12:00 - 13:00. Este necesară programarea.

Ing. Magdalena ADELMANN

Ing. Magdalena ADELMANN

Secretar șef

E-mail: magdalena.adelmann@ubbcluj.ro
Program cu publicul: Zilnic, 12:00 - 14:00.

Ec. Daniela DULGHERU

Ec. Daniela DULGHERU

Administrator șef facultate

E-mail: daniela.dulgheru@ubbcluj.ro

Pe perioada pandemiei activitatea la secretariatul decanatului se desfășoară online.
În cazul în care prezența în secretariat este absolut necesară, întâlnirea se programează cu cel puțin 24 de ore înainte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Consiliul Facultăţii de Inginerie

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH

Membru

E-mail: gilbert.gillich@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT

Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT

Membru

E-mail: codruta.hamat@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA

Membru

E-mail: eugen.raduca@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL

Membru

E-mail: cristian.chioncel@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOȘINĂ

Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOȘINĂ

Membru

E-mail: calin.miclosina@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA

Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA

Membru

E-mail: lenuta.cindea@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN

Ș. l. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN

Membru

E-mail: cornel.hatiegan@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA

Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA

Membru

E-mail: andrea.minda@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membru

E-mail: elisabeta.spunei@ubbcluj.ro

Ș. l. dr. ing. Daniel-Gheorghe VELA

Ș. l. dr. ing. Daniel-Gheorghe VELA

Membru

E-mail: daniel.vela@ubbcluj.ro

Stud. Deian-Dorel ARDELJAN

Stud. Deian-Dorel ARDELJAN

Membru

E-mail: deian.ardeljan@stud.ubbcluj.ro

Stud. Cătălin CĂLDĂRUȘE

Stud. Cătălin CĂLDĂRUȘE

Membru

E-mail: catalin.caldaruse@stud.ubbcluj.ro

Stud. Bogdan MARINESCU

Stud. Bogdan MARINESCU

Membru

E-mail: bogdan.marinescu@stud.ubbcluj.ro

Stud. Mihai-Bogdan CHECHERIȚĂ

Stud. Mihai-Bogdan CHECHERIȚĂ

Membru

E-mail: mihai.checherita@stud.ubbcluj.ro

Comisii ale Consiliului Facultăţii de Inginerie

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, strategia de dezvoltare și resurse umane

Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA
Ș. l. dr. ing. Daniel-Gheorghe VELA
Stud. Bogdan MARINESCU

Atribuții: coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare-inovare din facultate în scopul creşterii performanţelor pe plan ştiinţific ale cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii. Trasează liniile generale ale politicii de dezvoltare strategic a facultăţii precum şi a celei de resurse umane pe termen mediu şi lung, analizează şi avizează metodologia şi standardele pentru concursuri didactice şi dosarele candidaţilor propuşi pentru posturi didactice şi de cercetare sau pentru diverse titluri şi distincţii.

Comisia pentru curriculum, acreditare, asigurarea calităţii procesului de învăţământ și învăţământ netradiţional

Preşedinte:
Ș. l. dr. ing. Cornel HAȚIEGAN
Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian MICLOȘINĂ
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Stud. Cătălin CĂLDĂRUȘE

Atribuții: analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii, precum şi propunerile de programe de învăţământ netradiţional din facultate.

Comisia pentru buget, regulamente și etică

Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Codruța-Oana HAMAT
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA
Stud. Mihai-Bogdan CHECHERIȚĂ

Atribuții: analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii, precum şi propunerile de programe de învăţământ netradiţional din facultate.

Comisia pentru colaborare interuniversitară, relaţia cu mediul de afaceri și societate, promovarea facultãţii şi relaţia cu studenţiI

Preşedinte:
Conf. dr. Cristian-Paul CHIONCEL
Membri:
Lect. univ. dr. Andrea-Amalia MINDA
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Stud. Deian-Dorel ARDELJAN

Atribuții: analizează şi coordonează politica de internaţionalizare şi cooperare internaţională a facultăţii precum şi relaţia cu mediul de afaceri, analizează şi avizează, din perspective legalităţii, propunerile de hotărâri privind reglementarea diverselor aspecte ale vieţii interne din facultate, propune noi reglementări cu privire la activitatea din facultate, analizează situaţiile de abatere de la etica universitară.