Digitizing products – Creating demonstrators for Future Education (DigiDemo)

DigiDemo este un proiect european de colaborare între diferite instituții de învățământ superior care vizează dezvoltarea unor standuri didactice experimentale menite să faciliteze pregătirea multidisciplinară a studențiilor ingineri în proiectarea și dezvoltarea produselor tehnice, cu accent pe diminuarea amprentei ecologice. Prin aceasta, DigiDemo contribuie la competitivitatea industriei europene și la cerințele obiectivelor europene de durabilitate, cum ar fi European Green Deal.

Se vor crea un total de 20 de standuri care îmbină tematici din mecatronică și IoT, de diferite niveluri de complexitate, adresându-se atât studenților de la ciclul de licență cât și celor de la master.

Durata de implementare a proiectului: septembrie 2020 – august 2023.

Parteneri: University College of Northern Denmark, Fagskolen I Viken, Fachhochschule Vorarlberg, ESTA Belfort

Coordonator proiect UBB, Facutatea de Inginerie: conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel

Pagină web: Proiect DigiDemo