Regulamente și formulare
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în universitatea „Babeș-Bolyai”
ANEXA_1 Adresă înaintare posturi
ANEXA_2 Extras PV departament UC
ANEXA_3 Extras PV CF CS
Standardele minimale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice de la Facultatea de Inginerie Reșița (HCF 15/08.10.20)

Posturi propuse pentru scoatere la concurs
Sem. 2 – an universitar 2020-2021
Post 20 – șef lucrări / perioadă nedeterminată
Post 21 – șef lucrări / perioadă determinată (3 ani)