Regulamente și formulare Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în universitatea „Babeș-Bolyai” ANEXA_1 Adresă înaintare posturi ANEXA_2 Extras PV departament UC ANEXA_3 Extras PV CF CS Standardele minimale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice de la Facultatea de Inginerie Reșița (HCF 15/08.10.20)


Concurs ocupare post didactic 2022-2023: Comisie / Rezultat concurs


În data de 14.01.2022 începând cu ora 10.00 se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de administrator șef facultate.
Decizia nr. 92 / 13.02.2022 Numire Comisie de supraveghere la proba scrisă pentru concurs administrator șef facultate

Post de Administrator șef facultate – Facultatea de Inginerie: Anunț / Bibliografia / Fișa postului
Calendarul concursului / Borderou de notare a probei scrise / Borderou de notare interviu
Rezultat concurs / Decizie neocupare post / Calendarul concursului 2


Posturi propuse pentru scoatere la concurs / Sem. 2 – an universitar 2020-2021

Post 20 – șef lucrări / perioadă nedeterminată
Post 21 – șef lucrări / perioadă determinată (3 ani)