Admitere 2021

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David declară că UBB este o universitate gândită în paradigma world-class/research-intensive, cu acest profil fiind acceptată în 2020 în GUILD, organizația exclusivistă a unora din cele mai reprezentative universități europene world-class. Dacă global UBB reușește adesea să intre pe poziții onorabile în această ligă (spre exemplu, în clasamentul QS global este prima din țară), prin intermediul unor domenii/specializări este deja acolo, bine stabilizată. În consecință, îi încurajez pe toți liceeni care doresc să studieze în străinătate să se orienteze către UBB (sau alte universități de prestigiu din țară), cel puțin în domeniile în care aceasta este deja în liga internațională. Vor primi o educație de calitate, cu ancorare internațională și posibilități de circulație internațională, la costuri accesibile.

La Facultatea de Inginerie a Universității Babeș-Bolyai admiterea se face online!

Reglementări specifice valabile la nivelului Facultăți de Inginerie (Criteriile de selecție la licență/master, calendarul etc.): Anexă la Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai

Ca urmare a unei tradiții de inovare tehnică și tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înființează studiile tehnice superioare la Reșița! De peste 49 de ani, specialiștii pregătiți la Reșița continuă să fie în prima linie a revoluției tehnologice, atât în ramurile industriale tradiționale (electromecanică, inginerie mecanică), cât și în cele de avangardă (informatică aplicată, informatică aplicată în inginerie electrică). Cererea mare de absolvenți de studii inginerești de pe piața muncii, venită din partea companiilor, cresc exponențial șansele de angajare a absolvenților specializărilor inginerești!
De asemenea în misiunea Facultății de Inginerie se regăsește susținerea mediului de afaceri și a mediului instituțional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaștere către firme și instituții.

 • Adresa: Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4, 320085, Reşiţa Caraş-Severin, România
 • Tel.: 0730583012
 • e-Mail : admitere.eng@ubbcluj.ro
 • Web : https://eng.ubbcluj.ro/

Trimiteți-ne e-mail

6 + 1 = ?

 • Licență

  Domeniul Specializarea Formă de învățământ Număr de locuri
  Inginerie Mecanică INGINERIE MECANICĂ 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 7 buget / 21 taxă / 2 români de pretutindeni / 2 licee din mediul rural
  Inginerie Electrică ELECTROMECANICĂ 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 3 buget / 20 taxă / 2 români de pretutindeni / 2 licee din mediul rural
  INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 0 buget / 6 taxă / 2 români de pretutindeni / 2 licee din mediul rural
  Științe Inginerești Aplicate INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ 4 ani, cu frecvenţă – în limba română 4 buget / 6 taxă / 2 români de pretutindeni / 2 licee din mediul rural
 • Masterat

  Domeniul Specializarea Formă de învățământ Număr de locuri
  Inginerie Mecanică CONCEPȚIA ȘI TESTAREA SISTEMELOR MECANICE 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 2 buget / 45 taxă
  Inginerie Electrică SISTEME ELECTROMECANICE AVANSATE 2 ani, cu frecvenţă – în limba română 6 buget / 13 taxă
 • Doctorat

  Domeniul Tematici Formă de învățământ Cifră de școlarizare
  Inginerie Mecanică CONTROL NEDISTRUCTIV
  DINAMICA STRUCTURILOR
  3 ani, cu frecvență – în limba română sau engleză 4 locuri cu taxă

Anexă la Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai / Reglementări specifice variabile la nivelului Facultăți de Inginerie (Criteriile de selecție la licență/master, calendarul etc.)

Un ghid privind înscrierea se găsește aici!

La Facultatea de Inginerie a Universitatii Babes-Bolyai admiterea se face online.

Înscrierea presupune parcurgerea a două etape:

1 – înscrierea (sesiunea iulie și sesiunea septembrie);

2 – confirmarea (pentru cei reușiți la examen).

Domenii licență

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2021

6 – 9 septembrie 2021 Înscrierea candidaților. În data de 9 septembrie, înscrierile se pot face doar până la ora 16:00.
10 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații. Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro
11 septembrie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații.
12-13 septembrie 2021 Confirmarea locurilor. În data de 12 septembrie 2021, confirmările se fac online, iar în data de 13 septembrie 2021, până la ora 17:00, atât online cât și în centrul suport.
13 septembrie 2021 Redistribuire locuri neocupate.
14 septembrie 2021 Confirmarea locurilor după redistribuire până la ora 16.00.
15 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale.
Domenii masterat

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2021

6 – 9 septembrie 2021 Înscrierea candidaților. În data de 9 septembrie, înscrierile se pot face doar până la ora 14:00.
10 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații. Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro
11 septembrie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații.
12-13 septembrie 2021 Confirmarea locurilor. În data de 12 septembrie 2021, confirmările se fac online, iar în data de 13 septembrie 2021, până la ora 17:00, atât online cât și în centrul suport.
13 septembrie 2021 Redistribuire locuri neocupate.
14 septembrie 2021 Confirmarea locurilor după redistribuire până la ora 16.00.
15 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale.
Domeniul doctorat

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2021 (în limita locurilor rămase neocupate)

30 august – 7 septembrie 2021 Înscrierea candidaților la concursul de admitere
8 – 14 septembrie 2021 Desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere
15 – 17 septembrie 2021 Confirmarea ocupării locurilor
27 septembrie 2021 Înmatricularea candidaților admiși

Pentru detalii consultați Anexa!

Domenii licență

Certificatul de naștere
Carte de identitate
Diplomă de bacalaureat / Adeverință bacalaureat
Foaie matricolă liceu
Adeverință medicală tip
Eseu motivațional – descarcă modelul

Domenii masterat

Certificatul de naștere
Diploma de bacalaureat / Adeverință bacalaureat
Foaie matricola liceu
Carte de identitate
Adeverință medicală tip
Atestat/certificat de competență lingvistică sau Declarație pe propria răspundere
Diplomă de licență / Adeverință licență + Supliment de diplomă

TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE

Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere!

Taxa de admitere pentru anul universitar 2021 / 2022 pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E.

Nr.
crt.
Tipul taxei Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei)
Licenţă Master Doctorat
1. Procesare dosar 50 50 100
2. Înscriere 50 50 100

Taxa de admitere se plătește o singură dată, indiferent de numărul programelor de licență pentru care candidatul optează în cadrul Facultății de Inginerie (FI).

Pentru înmatricularea la Facultatea de Inginerie a UBB, candidații admiși trebuie să confirme locul obținut. Modul în care se face confirmarea și eventual redistribuirea locurilor se găsește aici.

În data de 12 septembrie 2021, confirmările se fac online, iar în data de 13 septembrie 2021, până la ora 17:00, atât online cât și în centrul suport.

Burse

Studenții de la Facultatea de Inginerie a UBB pot beneficia de diverse tipuri de burse.

Servicii de cazare și masă

Unul din cele mai moderne complexe studențești din această regiune a țării, oferă condiții excelente de cazare, servire a mesei și spații comune de petrecere a timpului liber (sală de fitness, săli de lectură, săli de evenimente).

Mobilități internaționale

Pe parcursul studiilor, studenții Facultății de Inginerie (FI) pot beneficia de mobilități la universități din străinăte sau la firme pentru perioade de stagii. Mobilitatile internaționale sunt gestionate prin Centrul de Cooperare Internațională.

Programul „Euro200”

„Euro200″ este programul național care vine în sprijinul studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare.

Facilităţi IT

Microsoft 365 – pachetul de aplicații: sistem e-learning, planuri de învățământ, cursuri, materiale didactice, email, pagină personală, grupuri de discuții, partajare de documente

STUDMAIL.UBB – serviciul de mail oferit studentilor UBB

TRAIECTORIA ŞCOLARĂ – planuri de învățământ, evaluări, cataloage online, situații statistice

Realitatea virtuală și augmentată

În structura UBB funcționează o nouă unitate academică, dedicată utilizării realității virtuale și augmentate în activitatea de predare/învățare, dezvoltând produse inovative către societate.
Aplicațiile implementate aici, în strânsă colaborare cu compania americană EON Reality, au menirea să plaseze procesul didactic de predare / învățare într-o nouă dimensiune.

Oportunități de angajare

Dovada bunei pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare este demonstrată prin numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din țară și străinătate.

Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere!

Preînscrierea la admitere începe de la 1 martie!
Aceasta nu este obligatorie!

Un ghid privind înscrierea se găsește aici!

Formularul pentru înscrierea la concurs poate fi completat aici!

„Concursul Train Vuia se adresează elevilor din clasa a XI-a și a XII-a care doresc să participle la examenul de admitere la specializările de licență din cadrul Facultății de Inginerie a Universității Babeș Bolyai. Specializările sunt: Inginerie Mecanică (IM), Electromecanică (EM), Informatică Aplicată înInginerie Electrică (I.A.I.E.), Informatică Industrială (Info. Ind.).

La concurs pot participa și candidați care au promovat examenul de bacalaureat în ultimii cinci ani.” (extras din Regulamentul concursului).