Inginerie Mecanică (IM) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2020-2021
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică I Matematici speciale Organe de mașini I Stabilitatea și dinamica structurilor
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferențială Mecanică II Vibrațiile mașinilor și utilajelor Stabilitatea și dinamica structurilor – proiect
Chimie Mecanisme I Mecanica fluidelor și mașini hidraulice II Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere
Informatică aplicată Rezistența materialelor I Management Bazele controlului nedistructiv
Geometrie descriptivă Toleranțe și control dimensional Tratamente termice Acționări hidraulice și pneumatice
Știința și ingineria materialelor I Desen tehnic și infografică II Electronică aplicată /
Tribologie
Tehnologii de asamblare
Educație fizică și sport I Educație fizică și sport III Achiziția si prelucrarea datelor /
Fiabilitate și diagnoză
Economie generală /
Elemente de etică și integritate academică
Limba engleză I /
Limba franceză I /
Limba germană I
Ecuațiile fizicii matematice/
Teoria probabilităților și statistică matematică
Limba engleză V /
Limba franceză V /
Limba germană V
Mașini de ridicat și transportat /
Sisteme și mijloace de transport
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Limba engleză III /
Limba franceză III /
Limba germană III
Marketing Munca în echipă
Voluntariat I Protecția mediului Voluntariat V Stimularea creativității
Psihologia educației Voluntariat III Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Voluntariat VII
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD)

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică II Rezistența materialelor II Organe de mașini II Roboți industriali
Fizică Electrotehnică Organe de mașini II – proiect Proiectarea dispozitivelor
Știința și ingineria materialelor II Mecanisme II Construcția și proiectarea structurilor Evaluarea integrității structurilor mecanice
Desen tehnic și infografică I Desen tehnic și infografică III Metoda elementului finit Materiale compozite
Tehnologia materialelor Mecanica fluidelor și mașini hidraulice I Managementul calității Elaborarea proiectului de diplomă
Mecanică I Termotehnică Modelarea si simularea sistemelor mecanice Practică pentru proiectul de diplomă
Educație fizică și sport II Educație fizică și sport IV Practică de specialitate Organizarea producției /
Ingineria fabricației
Limba engleză II /
Limba franceză II /
Limba germană II
Practică de domeniu Analiza și ingineria valorii /
Comportament organizațional
Voluntariat VIII
Platforme educaționale online Bazele proiectării asistate de calculator /
Medii de proiectare
Teoria elasticității /
Bazele sudării
Voluntariat II Limba engleză IV /
Limba franceză IV /
Limba germană IV
Limba engleză VI /
Limba franceză VI /
Limba germană VI
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Comunicare Relații publice
Voluntariat IV Voluntariat VI
Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD) Program de formare psihopedagogică Nivel I (conform planului de învățământ DPPD)

Inginerie Mecanică (IM) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2018-2019

Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Mecanică II Organe de mașini I Stabilitatea și dinamica structurilor
Analiză matematică I Matematici speciale Management Stabilitatea și dinamica structurilor – proiect
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Mecanisme I Mecanica fluidelor și mașini hidraulice II Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere
Geometrie descriptivă Rezistența materialelor I Tratamente termice Acționări hidraulice și pneumatice
Chimie Toleranțe și control dimensional Vibrațiile mașinilor și utilajelor Bazele controlului nedistructiv
Știința și ingineria materialelor I Desen tehnic și infografică II Electronică aplicată /
Tribologie
Tehnologii de asamblare
Educație fizică și sport I Educație fizică și sport III Achiziția si prelucrarea datelor /
Fiabilitate și diagnoză
Analiză economico-financiară /
Analiza și ingineria valorii
Limba engleză I /
Limba franceză I/
Limba germană I
Economie generală /
Cultură organizațională
Limba engleză V /
Limba franceză V/
Limba germană V
Mașini de ridicat și transportat /
Sisteme și mijloace de transport
Introducere în sociologie Limba engleză III /
Limba franceză III/
Limba germană III
Inițierea afacerii Voluntariat
Voluntariat Protecția mediului Voluntariat
Psihologia educației Voluntariat Instruire asistată de calculator
Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii – Teoria și metodologia evaluării Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică II Rezistența materialelor II Organe de mașini II Roboți industriali
Tehnologia materialelor Mecanisme II Organe de mașini II – proiect Proiectarea dispozitivelor
Fizică Desen tehnic și infografică III Metoda elementului finit Evaluarea integrității structurilor mecanice
Mecanică I Mecanica fluidelor și mașini hidraulice I Managementul calității Materiale compozite
Știința și ingineria materialelor II Electrotehnică Construcția și proiectarea structurilor Elaborarea proiectului de diplomă
Desen tehnic și infografică I Termotehnică Modelarea si simularea sistemelor mecanice Practică pentru proiectul de diplomă
Educație fizică și sport II Educație fizică și sport IV Practică de specialitate Organizarea producției /
Ingineria fabricației
Limba engleză II /

Limba franceză II/

Limba germană II

Practică de domeniu Elemente de etică și integritate academică/Comportament organizațional Voluntariat
Dezvoltare comunitară Bazele proiectării asistate de calculator /
Medii de proiectare
Teoria elasticității /
Bazele sudării
Voluntariat Limba engleză IV /
Limba franceză IV/
Limba germană IV
Limba engleză VI /
Limba franceză VI/
Limba germană VI
Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei – Teoria și metodologia curriculumului Comunicare Relații publice
Voluntariat Voluntariat
Didactica specialității Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Inginerie Mecanică (IM) – plan de învățământ valabil din anul universitar 2017-2018
Semestrul 1

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Mecanică II Organe de mașini I Stabilitatea și dinamica structurilor
Analiză matematică I Matematici speciale Management Stabilitatea și dinamica structurilor – proiect
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Mecanisme I Mecanica fluidelor și mașini hidraulice II Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere
Geometrie descriptivă Rezistența materialelor I Tratamente termice Acționări hidraulice și pneumatice
Chimie Toleranțe și control dimensional Vibrațiile mașinilor și utilajelor Bazele controlului nedistructiv
Știința și ingineria materialelor I Desen tehnic și infografică II Electronică aplicată /
Tribologie
Tehnologii de asamblare
Educație fizică și sport I Educație fizică și sport III Achiziția si prelucrarea datelor /
Fiabilitate și diagnoză
Analiză economico-financiară /
Analiza și ingineria valorii
Limba engleză I /
Limba franceză I
Economie generală /
Cultură organizațională
Limba engleză V /
Limba franceză V
Mașini de ridicat și transportat /
Sisteme și mijloace de transport
Introducere în sociologie Limba engleză III /
Limba franceză III
Inițierea afacerii Voluntariat
Voluntariat Protecția mediului Voluntariat
Program de formare psihopedagogică Nivel I Voluntariat Program de formare psihopedagogică Nivel I
Program de formare psihopedagogică Nivel I

Semestrul 2

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Analiză matematică II Rezistența materialelor II Organe de mașini II Roboți industriali
Tehnologia materialelor Mecanisme II Organe de mașini II – proiect Proiectarea dispozitivelor
Fizică Desen tehnic și infografică III Metoda elementului finit Evaluarea integrității structurilor mecanice
Mecanică I Mecanica fluidelor și mașini hidraulice I Managementul calității Materiale compozite
Știința și ingineria materialelor II Electrotehnică Construcția și proiectarea structurilor Elaborarea proiectului de diplomă
Desen tehnic și infografică I Termotehnică Modelarea si simularea sistemelor mecanice Practică pentru proiectul de diplomă
Educație fizică și sport II Educație fizică și sport IV Practică de specialitate Organizarea producției /
Ingineria fabricației
Limba engleză II /

Limba franceză II

Practică de domeniu Comunicare /
Comportament managerial
Voluntariat
Dezvoltare comunitară Bazele proiectării asistate de calculator /
Medii de proiectare
Teoria elasticității /
Bazele sudării
Voluntariat Limba engleză IV /
Limba franceză IV
Limba engleză VI /
Limba franceză VI
Program de formare psihopedagogică Nivel I Științe politice Relații publice
Voluntariat Voluntariat
Program de formare psihopedagogică Nivel I Program de formare psihopedagogică Nivel I