Modulul pedagogic – DPPD

Dragi studenți,

Mulțumim pentru interesul în ceea ce privește modulul pedagogic: DPPD (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic).

 Studenții înmatriculați în anul I generează, semnează și încarcă în platforma AcademicInfo contractul de studii (contractele nu se depun fizic). Pentru situațiile în care nu s-a finalizat înscrierea la DPPD (au fost trimise înștiințări prin e-mail), există posibilitatea completării documentelor în platformă până în 10 octombrie 2022.

Studenții din anii II și III nu vor mai genera contractul de studii, este valabil cel generat în anul I.

 Pentru aspectele administrative: înscriere, situații taxe, adeverințe etc., deoarece evidența electronică a cursanților se află la DPPD Cluj, vă rugăm să vă adresați prin e-mail la dppd@ubbcluj.ro, cu specificarea Centrul Reșița, nivelul (licență sau master), programul de studii urmat. Datele de contact complete pentru DPPD: http://dppd.ubbcluj.ro/index.php/home/contact

 Pentru aspectele didactice: activitate curs/seminar/practică, mod de notare, programarea examenelor etc., se păstrează legătura cu titularii de disciplină. Orarul este disponibil la https://resita.extensii.ubbcluj.ro//wp-content/uploads/DSE/orar/DPPD.pdf

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Anul universitar 2021 2022, semestrul II Nivel I n1o8qhb Disciplina DIDACTICA SPECIAL , an II: 2C+2S Disciplina MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI, ani terminali 3-4: 1C+1S -UMANE+DISCIPLINE , ani terminali 3-4 – Babeș-Bolyai University

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Anul universitar 2021 – 2022, semestrul II Nivel I Disciplina PEDAGOGIE I, an I: 2C+2S Facultatea (facultăţile, specializările) Curs (Data, ora, locaţia titular) Seminar (Data, ora, locaţia titular)

resita.extensii.ubbcluj.ro

Vă dorim succes!

Conf. dr. Lavinia NIȚULESCU

Îi invităm pe această cale pe studenții români sau internaționali, înscriși într-un program de licență/master/doctorat la UBB, care sunt vorbitori de limbi străine (engleză, franceză, germană sau maghiară) să se alăture acestui proiect. Deveniți ambasadorii comunității noastre academice!
Calendar selectie:
• Depunerea cererilor: 12 octombrie 2022
• Interviul: 13 octombrie 2022
• Comunicarea rezultatelor: 14 octombrie 2022
• Înregistrare pe platformă Unibuddy: 18 octombrie 2022
• Sesiunea de instruire a studenților-ambasadori: 19 octombrie 2022
• Lansarea programului: 20 octombrie 2022
Actele necesare pentru înscriere:
• formular tipizat;
• scrisoare de intenție (max. o pagină);
• copie foaie matricolă (acceptăm listări din Academic Info);
• alte documente care pot fi relevante pentru susținerea aplicației;
Dosarul complet de înscriere se va trimite la următoarea adresă de e-mail: carmen.tagsorean@ubbcluj.ro
Anuntul complet aici: https://cci.ubbcluj.ro/student-ambassador-program-at-universitatea-babes-bolyai/