Cereri pentru anul universitar 2022 – 2023

Termene depuneri diferite cereri pentru anul universitar 2022 – 2023

Cerere pentru reînmatriculare – 15 septembrie 2022 – taxă reînmatriculare 300 lei

Cerere reluare studii (după întrerupere) – 15 septembrie 2022

Cerere prelungire studii – 15 septembrie 2022

Cererile se pot depune la secretariatul facultății sau pot fi transmise pe adresa de email magdalena.adelmann@ubbcluj.ro, însoțite de dovada achitării taxei (reînmatriculare).