Concursul național studențesc de matematică „Traian Lalescu” și Sesiunea științifică națlonală de matematică și informatică

Universitatea Transilvania din Brașov și Fundația Traian Lalescu, sub auspiciile Ministerului Educatiei, au deosebita plăcere de a anunța organizarea următoarelor evenimente:
Concursul național studențesc de matematică „Traian Lalescu” și Sesiunea științifică națlonală de matematică și inforrnatică pentru studenți.
Evenimentele se vor desfășura în perioada 25-27 noiembrie 2021 la Brașov.
Cazarea și masa participanțilcr vor fi asigurate de către Universitatea Transilvania din Brașov. Cheltuielile de transport și diurna (dacă se acordă) vor fi suportate de universitățile participante.
Desfășurarea evenimentelor se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la COVID-19 din perioada 25-27 noiembrie 2021.
lnformații legate de aceste evenimente se găsesc aici!

Anunț selecție Mobilități de studiu Erasmus+ (nivel: licență, master, doctorat) / Mobilități de plasament (practică) Erasmus+ (nivel: doctorat) / An academic 2021-2022 / Octombrie 2021

Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 20.10.2021-29.10.2021 procesul de selecţie pentru mobilități ERASMUS+ care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.

Enel Green Power România investește în educație și modernizează împreună cu Facultatea de Inginerie din Reșița laboratorul dedicat studiului energiei verzi

Enel Green Power România, parte a Grupului Enel, investește în formarea studenților și, implicit, a generațiilor viitoare de ingineri specializați în inginerie electrică, mecanică și mecatronică și modernizează laboratorul dedicat studierii energiei verzi, în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Reșița din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Studenții vor avea acces la cele mai noi componente și tehnologii prin intermediul unui stand didactic destinat studiului sistemelor fotovoltaice conectate la rețea sau în regim insular.

„Educația reprezintă o prioritate pentru Enel Green Power România. Sprijinim studenții să descopere procesele prin care este produsă energia din surse regenerabile și să se familiarizeze cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Energia regenerabilă joacă un rol fundamental în tranziția energetică iar formarea tinerelor generații, accesul acestora la cele mai noi tehnologii în domeniu reprezintă o bază importantă pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)”, a declarat Florin Gheorghiu, director general Enel Green Power România.

Acțiunea se înscrie în parteneriatul dintre Facultatea de Inginerie din Reșița și Enel Green Power România, încheiat pe durata a trei ani universitari. Pe lângă dotarea laboratorului cu un stand didactic complet de tip fotovoltaic, colaborarea dintre cele două entități prevede proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei regenerabile și tranziției energetice în contextul Green Deal, precum și stagii de practică și internshipuri care să ajute la pregătirea teoretică și practică a studenţilor.

„Este foarte important pentru studenții specializărilor inginerești să conștientizeze importanța reducerii consumului de energie în toate echipamentele proiectate, respectiv creșterea ponderii energiei verzi în mixul energetic! Nu vorbim de un moft al politicului, ci de contribuția conștientă a fiecăruia dintre noi la atingerea acestui deziderat. Rolul esențial în acest deziderat revine inginerilor, care, trebuie să găsească soluții de eficientizare a tehnologiilor de producere și stocare a energiei electrice, cu impact cât mai redus asupra mediului. Mulțumim EGP România pentru deschidere și sprijin!”, Cristian Chioncel, prodecan al Facultății de Inginerie din Reșița, Universitatea Babeș-Bolyai.

Inițiativele locale în domeniul consolidării educației sunt în linie cu angajamentele grupului Enel față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU stabilite în 2015, prin adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Documentul stabilește 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) clare și cuantificabile, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților, a injustiţiei şi protejării planetei.