În atenția studenților din an terminal – sesiune de lichidare

05.07.2021 – 11.07.2021 – sesiune de lichidare

Conform art. 28 al. 5 din regulamentul ECTS, în cazul studenţilor din an terminal care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliul Facultăţii de Inginerie din data de 18 februarie 2021 a decis organizarea unei sesiuni de restanţe în perioada 05.07.2021 – 11.07.2021.

Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.

Cererile (model) pentru înscriere la sesiunea de lichidare se vor transmite doar pe adresa de email contact.eng@ubbcluj.ro însoțite de dovada achitării taxei în data de 4.07.2021. Cererile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.