Anunțuri studenți

Program de mentorat la compania S.C. Endress Group România SRL

În anul universitar 2023-2024, Facultatea de Inginerie, în parteneriat cu compania S.C. Endress Group România SRL organizează un program de mentorat pentru un student/studentă de la programele de studii de licență (anul II sau III).
Programul de mentorat presupune o formă de colaborare aprofundată între un mentor (absolvent al Facultății de Inginerie cu experiență vastă în domeniul său de activitate) și un mentee (student al Facultății de Inginerie la programele de studiu din domeniile de activitate ale mentorului), care urmărește asimilarea de noi cunoștințe în aria de activitate a mentorului. Aceștia se angajează într-un proces de transfer de cunoștințe complex, în care profesionistul îndrumă, ghidează și asistă debutantul în dezvoltarea sa personală și profesională. Programul prevede implementarea unui model de mentorat clasic, respectiv dintre un singur profesionist și un singur stagiar.
Necesitatea diversificării instrumentelor de socializare profesională încă din perioada de pregătire academică este tot mai evidentă, având în vedere dinamica forței de muncă și competiția actuală pe piața muncii. Acest tip de formare complementară contribuie anticipativ la integrarea socioprofesională a tinerilor absolvenți pe piața muncii.
Durata programului de mentorat va fi de 3 luni, în perioada 15.03.2024 – 15.06.2024. Selecția se va face conform procedurii atașate.
Comisia de selecție: Conf. dr. ing. Cristian-Paul Chioncel, Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru, ing. Magdalena Adelmann.

Games of Scince 2024

Hai la Cea mai mare competiție de comunicare a științei! – 21-22 martie

Implementarea proiectului TIC4UBB (ID 144800) – etapa a treia

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate pentru implementarea unui proiect cu titlul „TIC4UBB” – ID 144800.
Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
(1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
(2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:
– Anexa 1 – Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
și să îl transmiteți la adresa de mail monica.tuca@ubbcluj.ro în perioada 20 – 29 noiembrie 2023.

Anunț / Calendar / Anexa 1 / Rezultate preliminare solicitări laptopuri / Rezultate finale solicitări laptopuri

2024 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from Europe

Se deschide competiția 2024 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from Europe, un program academic de cinci săptămâni în Statele Unite pentru studenții români. Tema institutului de anul acesta este Jurnalism și Media, programul urmând să se desfășoare la Arizona State University în vara anului 2024.

Candidații trebuie să aibă cetățenie română, să fie înscriși la studii de licență (indiferent de domeniul de studiu, însă fără a se afla în an final de studiu), să fie buni cunoscători ai limbii engleze și să se deosebească prin realizări academice și extrașcolare. Bursa acoperă integral costurile programului în SUA (transport intern și internațional, cazare și întreținere, alocație pentru cărți și participări în programele culturale organizate de partenerii din SUA).

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 14 decembrie 2023.

Anunțul complet al programului, incluzând criteriile de eligibilitate și modalitatea de înscriere, este disponibil pe website-ul Comisiei Fulbright: https://fulbright.ro/competition/2024-study-of-the-us-institutes-for-student-leaders/. Pentru informații suplimentare, candidații ne pot contacta la office@fulbright.ro.

EXL așteaptă să te alături echipei din Cluj!

Dacă dorești să aprofundezi cunoștințele de limbă franceză, înscrierile pentru Language Academy la EXL Service Romania sunt încă deschise.
Ai curaj și alătură-te echipei EXL! Vei porni într-o călătorie palpitantă a învățării și creșterii continue. Compania îți oferă training și certificare pe limba franceză, expunere la procesele lor și angajare pe termen lung (full-time).
Pentru mai multe detalii contactează echipa pe careers.cluj@exlservice.com.

Implementarea proiectului TIC4UBB (ID 144800) – etapa a doua

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate pentru implementarea unui proiect cu titlul „TIC4UBB” – ID 144800.
Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
(1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
(2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:
– Anexa 1 – Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
și să îl transmiteți la adresa de mail monica.tuca@ubbcluj.ro în perioada 8 – 20 mai 2023.

Anunț / Calendar / Anexa 1

Au început înscrierile pentru a III-a ediție a Internship-ului organizat de UBB TechTransfer în luna Iulie! Dacă ești student sau masterand UBB, te poți înscrie până în data de 30 mai la intershipul UBBTechTransfer!

DESPRE INTERNSHIP, PE SCURT:

 • Cui se adresează? Studenților și masteranzilor UBB
 • Când va avea loc? 10 – 28 Iulie 2023
 • Cum se va desfășura? Hibrid (fizic + online)
 • Câte locuri sunt disponibile? 20 locuri
 • Termen limită pentru înscrieri - 30 Mai 2023

De ce calități ai nevoie pentru a te înscrie în program?
– deschidere către inovare
– gândire out of the box
– abilități de comunicare atât în ceea ce privește social engineering cât și în domenii științifice interdisciplinare și transversale
– spirit de inițiativă
– atitudine proactivă

Internship-ul poate fi recunoscut ca practică de vară!

Pentru mai multe detalii https://ttc.centre.ubbcluj.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-a-iii-a-editie-a-internship-ului-organizat-de-ubb-techtransfer-10-28-iulie-2023/

Infobest România caută studenți interesați să participe la un program de internship pe Software Development

Cine suntem: Infobest România este o companie de outsourcing din Timișoara care oferă servicii complete de Software Development, Software Testing și Customer Support companiilor din întreaga Europă. Află mai multe despre noi aici.

Ce presupune programul: Internship-ul se desfășoară pe o perioadă de 3 luni (8 ore/zi), începând cu luna iulie 2023 și este plătit. Activitățile se vor desfășura de la distanță. Descrierea internship-ului se găsește aici: https://www.infobest.ro/careers/interships/software-development/.

Procesul de selecție: În urma evaluării CV-urilor depuse, vom trimite celor mai potriviți candidați un scurt test tehnic, care se va completa online. Candidații care trec de această etapă de selecție (obțin scoruri ridicate la testul tehnic), vor fi programați la un interviu cu o durată de aproximativ 30 de minute, care se va axa pe abilitatea candidaților de a pune în practică aspectele teoretice menționate în descrierea internship-ului. Avem 5 locuri disponibile la programul de internship din perioada iulie-septembrie 2023. 

Unde aplic: recruiting@infobest.ro sau pe site-ul nostru, până pe 15 mai 2023.

Invitație la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti ”Cadet INOVA’23”

Avem deosebita plăcere ca, în numele Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, România şi a Corpului Cadeţilor “Gl. mr. Nicolae USCOI, Sibiu, România, să vă adresăm invitaţia de a participa, la:

Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti
– ”Cadet INOVA’23” –
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu
04 – 06 Mai 2023 

Evenimentul este desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români (FIR) şi este înregistrat în Registrul Mărcilor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti cu numărul M 143894. Evenimentul expoziţional internaţional “Cadet INOVA” are drept obiectiv general sprijinirea inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători. Manifestarea ştiinţifică Cadet INOVA reprezintă atât o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere cât şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale, toate acestea conducând spre creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare.

Tinerii cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii de studiu: a. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia mediului; b. Energie şi surse de energie neconvenţionale; c. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente; d. Transport terestru, maritim şi aerian; e. Chimie; f. Metalurgie şi ştiinţa materialelor; g. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene; h. Automobile şi securitate rutieră; i. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale; j. Electrotehnică, electronică şi energetică; k. Radiocomunicaţii; l. Robotică, roboetică; m. Tehnologii foto-audio-video; n. Tehnologia informaţiei şi informatică; o. Artă grafică şi arhitectură; p. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică; q. Bio-securitate alimentară; r. Biologie, agronomie şi horticultură; s. Sport, timp liber, cultură, metode didactice; t. Diverse.

Detaliile manifestării expoziţionale internaţionale sunt accesibile pe:
– site-ul: www.cadetinova.ro
– adresa de email: office@cadetinova.ro

Termene:

 • Primirea articolului știinţific aferent inovaţiei & cercetării știinţifice & invenţiei: 16.01.2023 – 10.03.2023
 • Transmiterea către autori a deciziei comitetului știinţific privind evaluarea articolului (acceptare/modificare/respingere): 10 zile de la data înscrierii
 • Transmiterea de către autori a formei finale a articolului știinţific: 5 zile de la transmiterea evaluării
 • Transmiterea deciziei finale a comitetului știinţific către autori: 5 zile de la retransmiterea articolului
 • Transmiterea înregistrării video a prezentării inovaţiei & cercetării știinţifice & invenţiei: 03.04.2023 – 10.04.2023
 • Jurizarea finală: 24.04.2023 – 05.05.2023

PREŞEDINTELE SALONULUI ”Cadet INOVA”,
Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIŞOR
Ambasador al Inovării în România, Profesor Bologna