Anunțuri studenți

Reînmatriculări

Studenții care nu au acumulat în acest an universitar un număr de 30 de credite vor fi exmatriculați.

Cei care doresc să-și continue studiile în anul universitar 2021-2022 se vor putea reînmatricula și vor ocupa un loc cu taxă (2.400 lei/an universitar).

Cererile de reînmatriculare + 300 lei (taxă reînmatriculare la studii) + rata 1 (600 lei) se vor depune la secretariatul facultății în perioada 15 – 16.09.2021.

Prelungire studii

Studenții din anii terminali care nu au obținut toate creditele stabilite dar au 30 credite în ultimul an pot solicita prin cerere prelungirea studiilor.

În cazul în care studentul nu va depune această cerere va fi exmatriculat.

Cererile se vor depune la secretariatul facultății până în data de 10 septembrie 2021.

Cerere solicitare loc tabără

Cererea de solicitare a unul loc de tabără (Anexa nr. 4) se poate depune:
– la secretariatul facultății în perioada 06 iulie-11 iulie 2021, în intervalul orar 9:00 – 14:00, sau
– poate fi transmisă pe email: contact.eng@ubbcluj.ro, 06 iulie-11 iulie 2021, ora 14:00.

În atenția studenților din an terminal – sesiune de lichidare

05.07.2021 – 11.07.2021 – sesiune de lichidare

Conform art. 28 al. 5 din regulamentul ECTS, în cazul studenţilor din an terminal care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliul Facultăţii de Inginerie din data de 18 februarie 2021 a decis organizarea unei sesiuni de restanţe în perioada 05.07.2021 – 11.07.2021.

Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.

Cererile (model) pentru înscriere la sesiunea de lichidare se vor transmite doar pe adresa de email contact.eng@ubbcluj.ro însoțite de dovada achitării taxei în data de 4.07.2021. Cererile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Înscriere la un concurs adresat tinerilor creativi ce-și doresc să fie parte din schimbarea relației dintre cetățeni și instituțiile statului

Recontractare discipline pentru Semestrul II

Termenul limită pentru achitarea disciplinelor recontractate pe semestrul II este 15.03.2021. Taxa se va achita din AcademicInfo.

Pentru recontractarea disciplinelor studenții vor lua legătura cu cadrele didactice pentru includerea pe platforma TEAMS.