Anunțuri studenți

EXL așteaptă să te alături echipei din Cluj!

Dacă dorești să aprofundezi cunoștințele de limbă franceză, înscrierile pentru Language Academy la EXL Service Romania sunt încă deschise.
Ai curaj și alătură-te echipei EXL! Vei porni într-o călătorie palpitantă a învățării și creșterii continue. Compania îți oferă training și certificare pe limba franceză, expunere la procesele lor și angajare pe termen lung (full-time).
Pentru mai multe detalii contactează echipa pe careers.cluj@exlservice.com.

Implementarea proiectului TIC4UBB (ID 144800) – etapa a doua

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate pentru implementarea unui proiect cu titlul „TIC4UBB” – ID 144800.
Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
(1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
(2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:
– Anexa 1 – Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
și să îl transmiteți la adresa de mail monica.tuca@ubbcluj.ro în perioada 8 – 20 mai 2023.

Anunț / Calendar / Anexa 1

Au început înscrierile pentru a III-a ediție a Internship-ului organizat de UBB TechTransfer în luna Iulie! Dacă ești student sau masterand UBB, te poți înscrie până în data de 30 mai la intershipul UBBTechTransfer!

DESPRE INTERNSHIP, PE SCURT:

 • Cui se adresează? Studenților și masteranzilor UBB
 • Când va avea loc? 10 – 28 Iulie 2023
 • Cum se va desfășura? Hibrid (fizic + online)
 • Câte locuri sunt disponibile? 20 locuri
 • Termen limită pentru înscrieri - 30 Mai 2023

De ce calități ai nevoie pentru a te înscrie în program?
– deschidere către inovare
– gândire out of the box
– abilități de comunicare atât în ceea ce privește social engineering cât și în domenii științifice interdisciplinare și transversale
– spirit de inițiativă
– atitudine proactivă

Internship-ul poate fi recunoscut ca practică de vară!

Pentru mai multe detalii https://ttc.centre.ubbcluj.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-a-iii-a-editie-a-internship-ului-organizat-de-ubb-techtransfer-10-28-iulie-2023/

Infobest România caută studenți interesați să participe la un program de internship pe Software Development

Cine suntem: Infobest România este o companie de outsourcing din Timișoara care oferă servicii complete de Software Development, Software Testing și Customer Support companiilor din întreaga Europă. Află mai multe despre noi aici.

Ce presupune programul: Internship-ul se desfășoară pe o perioadă de 3 luni (8 ore/zi), începând cu luna iulie 2023 și este plătit. Activitățile se vor desfășura de la distanță. Descrierea internship-ului se găsește aici: https://www.infobest.ro/careers/interships/software-development/.

Procesul de selecție: În urma evaluării CV-urilor depuse, vom trimite celor mai potriviți candidați un scurt test tehnic, care se va completa online. Candidații care trec de această etapă de selecție (obțin scoruri ridicate la testul tehnic), vor fi programați la un interviu cu o durată de aproximativ 30 de minute, care se va axa pe abilitatea candidaților de a pune în practică aspectele teoretice menționate în descrierea internship-ului. Avem 5 locuri disponibile la programul de internship din perioada iulie-septembrie 2023. 

Unde aplic: recruiting@infobest.ro sau pe site-ul nostru, până pe 15 mai 2023.

Invitație la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti ”Cadet INOVA’23”

Avem deosebita plăcere ca, în numele Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, România şi a Corpului Cadeţilor “Gl. mr. Nicolae USCOI, Sibiu, România, să vă adresăm invitaţia de a participa, la:

Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti
– ”Cadet INOVA’23” –
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu
04 – 06 Mai 2023 

Evenimentul este desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români (FIR) şi este înregistrat în Registrul Mărcilor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti cu numărul M 143894. Evenimentul expoziţional internaţional “Cadet INOVA” are drept obiectiv general sprijinirea inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători. Manifestarea ştiinţifică Cadet INOVA reprezintă atât o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere cât şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale, toate acestea conducând spre creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare.

Tinerii cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii de studiu: a. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia mediului; b. Energie şi surse de energie neconvenţionale; c. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente; d. Transport terestru, maritim şi aerian; e. Chimie; f. Metalurgie şi ştiinţa materialelor; g. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene; h. Automobile şi securitate rutieră; i. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale; j. Electrotehnică, electronică şi energetică; k. Radiocomunicaţii; l. Robotică, roboetică; m. Tehnologii foto-audio-video; n. Tehnologia informaţiei şi informatică; o. Artă grafică şi arhitectură; p. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică; q. Bio-securitate alimentară; r. Biologie, agronomie şi horticultură; s. Sport, timp liber, cultură, metode didactice; t. Diverse.

Detaliile manifestării expoziţionale internaţionale sunt accesibile pe:
– site-ul: www.cadetinova.ro
– adresa de email: office@cadetinova.ro

Termene:

 • Primirea articolului știinţific aferent inovaţiei & cercetării știinţifice & invenţiei: 16.01.2023 – 10.03.2023
 • Transmiterea către autori a deciziei comitetului știinţific privind evaluarea articolului (acceptare/modificare/respingere): 10 zile de la data înscrierii
 • Transmiterea de către autori a formei finale a articolului știinţific: 5 zile de la transmiterea evaluării
 • Transmiterea deciziei finale a comitetului știinţific către autori: 5 zile de la retransmiterea articolului
 • Transmiterea înregistrării video a prezentării inovaţiei & cercetării știinţifice & invenţiei: 03.04.2023 – 10.04.2023
 • Jurizarea finală: 24.04.2023 – 05.05.2023

PREŞEDINTELE SALONULUI ”Cadet INOVA”,
Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIŞOR
Ambasador al Inovării în România, Profesor Bologna

Modulul pedagogic – DPPD

Dragi studenți,

Mulțumim pentru interesul în ceea ce privește modulul pedagogic: DPPD (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic).

 Studenții înmatriculați în anul I generează, semnează și încarcă în platforma AcademicInfo contractul de studii (contractele nu se depun fizic). Pentru situațiile în care nu s-a finalizat înscrierea la DPPD (au fost trimise înștiințări prin e-mail), există posibilitatea completării documentelor în platformă până în 10 octombrie 2022.

Studenții din anii II și III nu vor mai genera contractul de studii, este valabil cel generat în anul I.

 Pentru aspectele administrative: înscriere, situații taxe, adeverințe etc., deoarece evidența electronică a cursanților se află la DPPD Cluj, vă rugăm să vă adresați prin e-mail la dppd@ubbcluj.ro, cu specificarea Centrul Reșița, nivelul (licență sau master), programul de studii urmat. Datele de contact complete pentru DPPD: http://dppd.ubbcluj.ro/index.php/home/contact

 Pentru aspectele didactice: activitate curs/seminar/practică, mod de notare, programarea examenelor etc., se păstrează legătura cu titularii de disciplină. Orarul este disponibil la https://resita.extensii.ubbcluj.ro//wp-content/uploads/DSE/orar/DPPD.pdf

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Anul universitar 2021 2022, semestrul II Nivel I n1o8qhb Disciplina DIDACTICA SPECIAL , an II: 2C+2S Disciplina MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI, ani terminali 3-4: 1C+1S -UMANE+DISCIPLINE , ani terminali 3-4 – Babeș-Bolyai University

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Anul universitar 2021 – 2022, semestrul II Nivel I Disciplina PEDAGOGIE I, an I: 2C+2S Facultatea (facultăţile, specializările) Curs (Data, ora, locaţia titular) Seminar (Data, ora, locaţia titular)

resita.extensii.ubbcluj.ro

Vă dorim succes!

Conf. dr. Lavinia NIȚULESCU

Îi invităm pe această cale pe studenții români sau internaționali, înscriși într-un program de licență/master/doctorat la UBB, care sunt vorbitori de limbi străine (engleză, franceză, germană sau maghiară) să se alăture acestui proiect. Deveniți ambasadorii comunității noastre academice!
Calendar selectie:
• Depunerea cererilor: 12 octombrie 2022
• Interviul: 13 octombrie 2022
• Comunicarea rezultatelor: 14 octombrie 2022
• Înregistrare pe platformă Unibuddy: 18 octombrie 2022
• Sesiunea de instruire a studenților-ambasadori: 19 octombrie 2022
• Lansarea programului: 20 octombrie 2022
Actele necesare pentru înscriere:
• formular tipizat;
• scrisoare de intenție (max. o pagină);
• copie foaie matricolă (acceptăm listări din Academic Info);
• alte documente care pot fi relevante pentru susținerea aplicației;
Dosarul complet de înscriere se va trimite la următoarea adresă de e-mail: carmen.tagsorean@ubbcluj.ro
Anuntul complet aici: https://cci.ubbcluj.ro/student-ambassador-program-at-universitatea-babes-bolyai/

Cereri pentru anul universitar 2022 – 2023

Termene depuneri diferite cereri pentru anul universitar 2022 – 2023

Cerere pentru reînmatriculare – 15 septembrie 2022 – taxă reînmatriculare 300 lei

Cerere reluare studii (după întrerupere) – 15 septembrie 2022

Cerere prelungire studii – 15 septembrie 2022

Cererile se pot depune la secretariatul facultății sau pot fi transmise pe adresa de email magdalena.adelmann@ubbcluj.ro, însoțite de dovada achitării taxei (reînmatriculare).