Anunțuri studenți

Modificări privind evaluările semestriale aferente semestrului I al anului universitar 2021-2022!

Decizia nr. 90 / 15.12.2021 Desfășurare evaluări semestriale – studii masterat / Anulare Decizie nr. 88
Decizia nr. 89 / 15.12.2021 Desfășurare evaluări semestriale – studii licență / Anulare Decizie nr. 87

Anunț privind evaluările semestriale aferente semestrului I al anului universitar 2021-2022!

Decizia nr. 88 / 10.12.2021 – Desfășurare online evaluări semestriale – studii masterat
Decizia nr. 87 / 10.12.2021 – Desfășurare online evaluări semestriale – studii licență

Concursul național studențesc de matematică „Traian Lalescu” și Sesiunea științifică națlonală de matematică și informatică

Universitatea Transilvania din Brașov și Fundația Traian Lalescu, sub auspiciile Ministerului Educatiei, au deosebita plăcere de a anunța organizarea următoarelor evenimente:
Concursul național studențesc de matematică „Traian Lalescu” și Sesiunea științifică națlonală de matematică și inforrnatică pentru studenți.
Evenimentele se vor desfășura în perioada 25-27 noiembrie 2021 la Brașov.
Cazarea și masa participanțilcr vor fi asigurate de către Universitatea Transilvania din Brașov. Cheltuielile de transport și diurna (dacă se acordă) vor fi suportate de universitățile participante.
Desfășurarea evenimentelor se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la COVID-19 din perioada 25-27 noiembrie 2021.
lnformații legate de aceste evenimente se găsesc aici!

Anunț selecție Mobilități de studiu Erasmus+ (nivel: licență, master, doctorat) / Mobilități de plasament (practică) Erasmus+ (nivel: doctorat) / An academic 2021-2022 / Octombrie 2021

Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 20.10.2021-29.10.2021 procesul de selecţie pentru mobilități ERASMUS+ care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.

Reînmatriculări

Studenții care nu au acumulat în acest an universitar un număr de 30 de credite vor fi exmatriculați.

Cei care doresc să-și continue studiile în anul universitar 2021-2022 se vor putea reînmatricula și vor ocupa un loc cu taxă (2.400 lei/an universitar).

Cererile de reînmatriculare + 300 lei (taxă reînmatriculare la studii) + rata 1 (600 lei) se vor depune la secretariatul facultății în perioada 15 – 16.09.2021.

Prelungire studii

Studenții din anii terminali care nu au obținut toate creditele stabilite dar au 30 credite în ultimul an pot solicita prin cerere prelungirea studiilor.

În cazul în care studentul nu va depune această cerere va fi exmatriculat.

Cererile se vor depune la secretariatul facultății până în data de 10 septembrie 2021.

Cerere solicitare loc tabără

Cererea de solicitare a unul loc de tabără (Anexa nr. 4) se poate depune:
– la secretariatul facultății în perioada 06 iulie-11 iulie 2021, în intervalul orar 9:00 – 14:00, sau
– poate fi transmisă pe email: contact.eng@ubbcluj.ro, 06 iulie-11 iulie 2021, ora 14:00.

În atenția studenților din an terminal – sesiune de lichidare

05.07.2021 – 11.07.2021 – sesiune de lichidare

Conform art. 28 al. 5 din regulamentul ECTS, în cazul studenţilor din an terminal care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliul Facultăţii de Inginerie din data de 18 februarie 2021 a decis organizarea unei sesiuni de restanţe în perioada 05.07.2021 – 11.07.2021.

Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.

Cererile (model) pentru înscriere la sesiunea de lichidare se vor transmite doar pe adresa de email contact.eng@ubbcluj.ro însoțite de dovada achitării taxei în data de 4.07.2021. Cererile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.